Kết quả chuyển đổi số sẽ là cơ sở bình xét thi đua của tổ chức và người đứng đầu
Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh quý I/2023, diễn ra chiều nay (19/4).

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm câu Tỉnh ủy có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; cùng đông đủ các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc BCĐ Chuyển đổi số tỉnh.

Tại các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí trong BCĐ Chuyển đổi số các huyện, thị xã, thành phố.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023; Giới thiệu về Chiến lược dữ liệu của tỉnh và các nhiệm vụ, lộ trình triển khai Chiến lược dữ liệu của tỉnh trong thời gian tới; Thông qua Dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định 17/ QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Công bố, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) các cơ quan đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xếp hạng DTI năm 2022

Theo đánh giá, xếp hạng DTI 2022 các đơn vị, địa phương năm 2022 được chia làm 3 nhóm, với thang điểm xếp hạng mức độ chuyển đổi số tối đa cho Nhóm các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) và Nhóm UBND các huyện, thị xã, thành phố là: 1.000 điểm; Thang điểm tối đa cho Nhóm các cơ quan, đơn vị đặc thù hoặc không có TTHC là: 750 điểm.

Kết quả, dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhóm các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính là Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng điểm là: 625,30 điểm, đạt mức xếp hạng Nâng cao; lần lượt đứng vị trí thứ 2, thứ 3 là Sở Tài Chính (đạt 603,20 điểm), Sở Thông tin và Truyền thông (đạt 601,90 điểm);...

Dẫn đầu bảng xếp hạng trong nhóm các cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính là Văn phòng UBND tỉnh, với tổng điểm là: 428,67 điểm, đạt mức xếp hạng Nâng cao; lần lượt đứng vị trí thứ 2, thứ 3 là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (đạt 402,00 điểm), Đài Phát thanh - Truyền hình (đạt 393,38 điểm), đều đạt ở mức xếp hạng Nâng cao;…

Thành phố Lào Cai xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng trong Nhóm các huyện, thị xã, thành phố, với tổng điểm là: 651,93 điểm, đạt mức xếp hạng Nâng cao; huyện Bắc Hà (đạt 585,45 điểm), Bát Xát (585,22 điểm), đây là 2 đơn vị đạt mức xếp hạng Nâng cao, lần lượt đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng.

Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kết quả công tác chuyển đổi số trong quý I/2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời Lào Cai cũng là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc ban hành danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Lào Cai đã thực hiện triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh cho 170 điểm kết nối tại cả 3 cấp tỉnh/huyện/xã. Hiện đang cấu hình 6/12 dịch vụ truy cập qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đầu tư, điều chỉnh kỹ thuật xóa được 21 thôn trắng sóng 2G, 3G, 4G, 5G thôn chưa có hạ tầng cáp quang; hoàn thành cập nhật dữ liệu đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trên hệ thống do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp; ban hành xếp hạng các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số;….

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: Nhiều cơ quan, địa phương còn chưa quan tâm đến chuyển đổi số thể hiện qua kết quả chấm điểm chỉ số DTI năm 2022; Cổng Dịch vụ công của tỉnh chưa hoàn thiện đầy đủ các chức năng, chưa thuận lợi cho quá trình sử dụng của người dân và doanh nghiệp; nhiều chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến thấp so với mục tiêu đặt ra, đặc biệt là tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ TTHC toàn trình. Hoạt động lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin còn chậm…

Lào Cai quyết tâm chuyển đổi số

Tỉnh Lào Cai xác định mục đích xây dựng Chiến lược dữ liệu là để xác định cách tiếp cận mới trong việc lập kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch phát triển CNTT của tỉnh, dựa trên nhu cầu quản trị, sử dụng và khai thác dữ liệu. Giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhìn nhận được hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở trong việc phát triển chính quyền số và đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số; góp phần tăng năng suất và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị đối với người dân, doanh nghiệp. Hạn chế việc đầu tư chồng chéo các hệ thống/phần mềm; tránh tình trạng một sở, ngành có nhiều phần mềm nhưng lại không liên thông, chia sẻ dữ liệu với nhau và giảm thiểu việc tích hợp, kết nối phần mềm, đảm bảo dữ liệu được tập trung, phục vụ nhu cầu phân tích, xử lý dữ liệu lớn của ngành;….

Lộ trình phát triển Chiến lược dữ liệu của tỉnh chia làm 2 giai đoạn: Từ nay đến năm 2025 và từ năm 2026 đến năm 2030. Ở mỗi giai đoạn sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách quản trị dữ liệu, xây dựng và cập nhật các chuẩn dữ liệu, phát triển các dịch vụ thông minh dựa trên dữ liệu lớn.

anh tin bai

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở, để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số cần tăng cường mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu. Việc thực hiện triển khai cần thực hiện trọng tâm, trọng điểm, không làm dàn trải. Chú trọng việc thực hiện đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành trong thực hiện chuyển đổi số; có kế hoạch sử dụng dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu mở; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trong toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong quý /2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế trong thời gian qua. Đó là: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác chuyển đổi số; mới quan tâm nhiều tới phần mềm hơn là phát triển hạ tầng, nền tảng kỹ thuật; nhận thức của người dân về chuyển đổi số còn chưa cao; nguồn nhân lực chuyển đổi số hạn chế cả về số lượng và chất lượng…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Trong thời gian tới, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện việc tạo ra dữ liệu và khai thác tốt dữ liệu để đáp ứng chủ đề năm 2023; quan tâm chú trọng tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ này và tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số, có những chính sách ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp, người dân khi thực hiện công tác này; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong chuyển đổi số và triển khai Đề án 06; đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Kết quả chuyển đổi số sẽ là cơ sở bình xét thi đua của tổ chức và người đứng đầu.

Anh Hoàng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 580
  • Trong tuần: 580
  • Tất cả: 1,302,183
Đăng nhập