Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023 của Công Đoàn viên chức tỉnh Lào Cai
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trong tỉnh góp phần thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn; hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023.  Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành hướng dẫn số 05/HD-CĐVC ngày 04/5/2023 về tuyên truyền tháng 5/2023, gồm các nội dung chi tiết dưới đây:
Xem nội dung chi tiết Hướng dẫn  tuyên truyền tháng 5/2023 tại đây: Tải về
BBT
1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập