Phòng Quảng trị tài vụ

- Phòng Quản trị Tài vụ là đơn vị chuyên môn, bộ máy giúp việc cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Phòng Quản trị - Tài vụ giúp Lãnh đạo Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, tham mưu và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động; phục vụ phương tiện đi lại bằng xe ô tô cho hoạt động điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Bà Ngọc Thị Huệ

Trưởng phòng

ĐT: 3841.099

Mail: nthue-ubnd@laocai.gov.vn

- Là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chánh Văn phòng trong việc quản lý toàn diện cán bộ, công chức của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng theo Quy chế làm việc của Văn phòng và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo hậu cần; quản lý việc phát thẻ ra vào cơ quan; quản lý hoạt động của đội dịch vụ môi trường; lập kế hoạch mua sắm vật tư, văn phòng phẩm cho Văn phòng; đảm bảo phương tiện đi lại,Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách vàthực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.

- Tham mưu cho Lãnh đạo về các chế độ, chính sách đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

-Chủ trì xây dựng các báo cáo thuộc trách nhiệm của phòng theo yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Hoàng Đình Minh

Phó Trưởng phòng

ĐT: 3841.099

Mail: hdminh-ubnd@laocai.gov.vn

 

Nguyễn Minh Hiếu

Chuyên viên

Mail: nmhieu-ubnd@laocai.gov.vn

 

Phan Thị Hồng Điệp

Kế toán

Mail: pthdiep-ubnd@laocai.gov.vn

 

Phạm Thanh Thùy

Chuyên viên

Mail: ptthuy-ubnd@laocai.gov.vn

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập