Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai 25 năm – Một chặng đường
Sau 25 năm tái lập, mảnh đất miền biên viễn đã thực sự thay da đổi thịt trở thành đô thị trẻ, sôi động bên bờ con sông Hồng chảy vào đất Việt. 25 năm ấy thực sự là một chặng đường phấn đấu, lao động đầy tự hào của những người đã và đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Ngược dòng thời gian, vào ngày 12/8/1991 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ban hành Nghị quyết chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Để có bộ máy tham mưu tổng hợp giúp việc trực tiếp cho HĐND và UBND tỉnh kịp thời, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh (nay là Văn phòng UBND tỉnh) được thành lập. Thời gian đầu, hai phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn mới được đề bạt là Nguyễn Văn Tông và Trịnh Quang Chinh cùng 3 chuyên viên và đội ngũ nhân viên văn phòng, phục vụ được điều động lên Lào Cai cho bộ máy Văn phòng. Ngày 19/9/1991, đoàn đầu tiên của Văn phòng  do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn Nguyễn Văn Tông làm trưởng đoàn cùng 20 cán bộ CCVC đặt chân đến Lào Cai, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tạm thời để Thường trực HĐND và UBND tỉnh lên làm việc. Cùng khoảng thời gian này, những chuyến xe đầu tiên chuyên chở người và các vật dụng cần thiết phục vụ công tác được phân chia từ Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn ngược đường 70 làm nhiệm vụ tiền trạm đã tập kết tại Trụ sở Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng - đơn vị làm nhiệm vụ xây lắp Nhà máy Tuyển quặng Apatit tại thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Ngày 01/10/1991 tỉnh Lào Cai chính thức được tái lập cũng là ngày Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai đi vào hoạt động, với biên chế hơn 30 người kể cả Nhà khách. Đồng chí Nguyễn Văn Lăng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng các đồng chí Nguyễn Văn Tông, Trịnh Quang Chính được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, để Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai có đủ chuyên viên giúp việc, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái đã phân công 3 chuyên viên lên tăng cường ba tháng đầu.

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới, giai đoạn đầu Văn phòng gặp không ít khó khăn, điều kiện làm việc thiếu thốn, khi đó Văn phòng chỉ có 01 chiếc máy chữ Optina và 01 bàn quay in rônêô, được chia từ Văn phòng Hoàng Liên Sơn, mỗi ngày phát hành khoảng 3 đến 5 văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND tỉnh. Các đồng chí Thường trực HĐND và UBND, cán bộ nhân viên Văn phòng đều sinh hoạt tại phòng làm việc. Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nên chủ yếu dùng bằng nước mưa trong các bể chứa, đường xá đi lại khó khăn trong điều kiện bộ máy cả tỉnh phải làm việc nhờ các Công ty thuộc Tổng Công ty Sông Hồng, các cơ quan huyện Bảo Thắng, thị xã Lào Cai đóng trên đất khu vực thị xã Cam Đường cũ nên mọi thông tin liên lạc chủ yếu bằng đường bưu điện và điện thoại từ thạch.

Tháng 3 năm 1993, Văn phòng chuyển lên tập kết làm việc trong các dãy nhà tạm cấp bốn tại đường Quang Minh, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai (nay là Trung tâm Chính trị thành phố) và đến năm 1995 chuyển về trụ sở chính ở đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai (nay là Thành ủy thành phố Lào Cai) và tháng 10 năm 2010 chuyển về khu đô thị mới trên đường Trần Hưng Đạọ tại trụ sở Khối II, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Qua mỗi chặng đường, đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên được bổ sung về số lượng và chất lượng, phương tiện làm việc được đổi mới và nâng cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu, giúp việc.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu tổng hợp, bộ máy giúp việc cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn của HĐND và UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, sau này là Văn phòng UBND tỉnh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện các chương trình công tác của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, đề ra các nội dung công việc trọng tâm, trong đó tập trung triển khai các chương trình, các nhóm giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trên địa bàn; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng và duy trì chế độ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, giao ban UBND tỉnh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hướng về cơ sở, sâu sát tập trung giải quyết những việc khó khăn, cấp bách, phát huy được vai trò trách nhiệm của tập thể cũng như cá nhân người đứng đầu, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Văn phòng đã tham mưu tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo, điều hành giải quyết các nội dung vướng mắc, những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; chủ động sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và sau hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã khẩn trương thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để các cấp, các ngành và nhân dân biết, thực hiện.

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ

Phát huy truyền thống đã được dày công xây dựng, công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng ngày càng được nâng cao về chất lượng, khẳng định được tính hiệu quả. Trong những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tình hình tiến độ thực hiện được thống kê, báo cáo tại các buổi giao ban hàng tuần và có đề xuất kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Văn phòng đã tích cực ứng dụng CNTT, đẩy mạnh tin học hóa trong công tác văn phòng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, tích cực triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; phần mềm hồ sơ công việc; phần mềm một cửa, phần mềm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phần mềm áp dụng nguyên tắc tiếp nhận văn bản, giải quyết công việc gửi kèm theo file điện tử của hồ sơ công việc; tăng cường sử dụng hệ thống E-office trong nội bộ cơ quan để chuyển, nhận văn bản qua file điện tử đảm bảo thông tin nội bộ kịp thời, đầy đủ, chính xác. Do vậy, việc phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận và các chuyên viên ngày càng chặt chẽ, thời gian được đảm bảo, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Với khối lượng công việc lớn, chỉ tính riêng văn bản, mỗi năm Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận trên 30.000 văn bản của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, các sở ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố thuộc tỉnh…gửi đến. Văn phòng đã chủ động xử lý hoặc trao đổi, làm việc trực tiếp với các cơ quan hữu quan về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình tham mưu, đề xuất và đã tham mưu giúp việc UBND tỉnh ban hành gần 20.000 văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Công tác hành chính, phục vụ đã có nhiều cố gắng, đáp ứng kịp thời các hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và các hoạt động thường xuyên của cơ quan Văn phòng. Công tác lễ tân, hậu cần bảo đảm chu đáo, nhiệt tình, trọng thị; chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh và khách Quốc tế. Bên cạnh đó, Văn phòng còn tổ chức tốt lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật tài liệu và tài sản của Nhà nước.

Từ những nỗ lực đó, sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn khá, đáp ứng được yêu cầu tham mưu, giúp việc UBND tỉnh, Chủ tỉch UBND tỉnh. Bộ phận chuyên viên được tuyển chọn, đáp ứng cả về trình độ và phẩm chất đạo đức. Do vậy, chất lượng tham mưu, tổng hợp, tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của tỉnh đã được nâng lên; biên tập, thu thập xử lý thông tin, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Bộ phận phục vụ trung thực, tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều đồng chí cán bộ đã công tác ở Văn phòng được tín nhiệm giao trọng trách cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, địa phương và đều phát huy tốt. Với những kết quả đã đạt được, Văn phòng UBND tỉnh và nhiều cán bộ công chức, viên chức Văn phòng đã được cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương lao động, Cờ thi đua xuất sắc (đối với tập thể), Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Song, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh cũng không tránh khỏi những tồn tại, khuyết, nhược điểm, thậm chí bị chê, trách… Đây cũng là hoạt động đặc thù của “nghề” Văn phòng, song đó còn là những bài học sâu sắc để những người làm công tác Văn phòng qua các thế hệ phải tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm, khắc phục.

Trong thời điểm toàn quân, toàn dân Lào Cai hướng tới kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh những người làm công tác Văn phòng lại càng ý thức hơn nữa trách nhiệm được giao, càng nỗ lực cố gắng hơn nữa để phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh về mọi mặt để đáp ứng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc của UBND tỉnh trong tình hình mới, góp phần vào hành trình xây dựng mảnh đất biên cương ngày càng giàu, đẹp.                                                                                                 

Phạm VyThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập