Văn phòng UBND tỉnh bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày 30/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và bộ phận “một cửa” UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cấu hình thủ tục hành chính mức độ 3, 4; cấu hình quy trình nội bộ; đăng tải và gỡ bỏ thủ tục hành chính hết hiệu lực trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đồng bộ đầy đủ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn một số nội dung chấm điểm tiêu chí thành phần cải cách thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng nghiệp vụ và giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính… Tại hội nghị tiến hành thảo luận và giải đáp một số nội dung vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính./.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trách nhiệm thực thi công tác, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập