Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2022
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 162/VPUBND-TCHC phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể Cán bộ, CCVC và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, việc phát động phong trào thi đua tập trung vào các nội dung như: Tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế. Tiếp tục phát động phong trào thi đua“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, CCVC cơ quan Văn phòng. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ tốt tài sản công, tiết kiệm điện, nước, sử dụng hợp lý các vật tư, trang thiết bị, tận dụng tối đa và không lãng phí thời gian lao động. Thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý tài và các lĩnh vực liên quan đến CBCCVC.

CC, nhân viên Văn phòng tích cực học tập, trao đổi chuyên môn, thi đua lập thành tích

Thi đua giữ gìn trật tự, an toàn công sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp; xây dựng nếp sinh hoạt lành mạnh, văn minh; cán bộ, CCVC thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn khi tham gia giao thông; không tàng trữ pháo nổ, các chất nổ, phòng, chống các tệ nạn xâm nhập bản thân và gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Lào Cai đoàn kết, chung sức, đồng lòng  thi  đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19”. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi  đua thường xuyên,  phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Tăng cường công tác xây dựng Đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ theo hướng nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thi đua lập thành tích xuất sắc đề chào mừng các ngày kỷ  niệm đặc biệt năm 2022 như: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,và các phong trào thi đua theo chuyên đề khác...

Việc Phát động phong trào thi đua nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần làm việc, sự chủ động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy sức mạnh tổng hợp, sự năng động sáng tạo của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước giao năm 2022./.

Thu Hồng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập