Văn phòng UBND tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ

Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về tác phong, lề lối làm việc; chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cũng như các nội quy, quy chế của Văn phòng đề ra, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

      Để thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Đề án “cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025” của khối các cơ quan hành chính nhà nước; theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt một số nội dung sau:

      Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao, rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm, đảm bảo tính khả thi; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các sở ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, giám sát đến kết quả cuối cùng, đảm bảo đúng hạn, đúng yêu cầu, thiết thực, hiệu quả. Các đồng chí chuyên viên khối tham mưu tổng hợp tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích công tác đã đạt được; xử lý công việc quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó; bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có tham mưu phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

       Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc các quy định về việc chấp hành nghiêm Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng UBND tỉnh, chú ý việc việc soạn thảo, sao chụp, in ấn, giao nhận, lưu giữ hồ sơ công việc, thống kê, sử dụng, bảo quản, tiêu hủy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước; đặc biệt là việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước; Thực hiện tốt các quy định về văn hóa công vụ: Về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; Có ý thức tổ chức kỷ luật, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, tránh hiện tượng làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức, người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. Về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: Phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ... Nghiêm túc thực hiện đeo thẻ công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc, làm việc với tổ chức, cá nhân.

Chuyên viên Bộ phận Một cửa hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính

       Chuyên viên giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ động phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc ba đúng “đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian”; đồng thời thực hiện ba không “không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh” nhằm tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước

       Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đề xuất biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị xử lý vi phạm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh.

        Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Vân Bùi

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 477
  • Trong tuần: 477
  • Tất cả: 1,302,080
Đăng nhập