Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 06/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng và cán bộ công chức viên chức năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động Văn phòng.
anh tin bai
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển” Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát, thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp các sở, ngành kịp thời đề xuất, tham mưu triển khai các nhiệm vụ phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND tỉnh, các hội nghị, chương trình lớn của tỉnh. Tích cực, chủ động hơn trong công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo văn phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo và chủ động đạt được một số kết quả nổi bật như:

Tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành 1.197 văn bản (tăng 160 văn bản so với CK), chuẩn bị tốt nội dung, chương trình họp của BCS Đảng 24 cuộc họp; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 với 20 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể gắn với việc triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, 02 lĩnh vực đột phá, 18 Đề án giai đoạn 2022-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh; duy trì vận hành tốt Cổng TTĐT tỉnh, Fanpage của UBND tỉnh, phân hệ tin tức của Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo để minh bạch thông tin chỉ đạo điều hành, các quy hoạch, kế hoạch... theo quy định của pháp luật; Triển khai các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 35 danh mục dịch vụ công trực tuyến (03 cấp tỉnh, huyện, xã) thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tăng cường tham mưu triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký với các tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế; mở rộng quan hệ với đại sứ quán một số nước tại Việt Nam và các cơ quan truyền thông lớn trong nước. Tổ chức làm việc với các Tập đoàn, tổng công ty, nhà đầu tư chiến lược của tỉnh để bàn, trao đổi, triển khai, hợp tác thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt lãnh đạo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đia phương triển khai thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

anh tin bai
Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, tiếp 525 lượt, với 789 người, tiếp nhận đơn 1.077 đơn, đủ điều kiện xử lý 805 đơn, khiếu nại 122 đơn, tố cáo 79, đề nghị 604 đơn.

Tham mưu công bố 90 Quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 1.188 TTHC, 98 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC; 06 Quyết định Công bố TTHC nội bộ với tổng số 51 TTHC; 05 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ với 45/51 TTHC đã thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ. TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông được đẩy mạnh thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến một đầu mối để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Việc tích hợp cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tỉnh Lào Cai đạt trên 80% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp.

Chủ động tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin chính thống phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Ước đến hết năm 2023, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai thực hiện sản xuất, biên tập, cập nhật trên 4.000 tin, bài, cơ sở dữ liệu (tăng gần 600 tin, bài, cơ sở dữ liệu so với CK 2022), thu hút gần 1,6 triệu lượt xem.

Năm 2023, Trung tâm đã tiếp đón, hướng dẫn 74.098 lượt công dân tới giao dịch. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC đã tiếp nhận mới 83.786 hồ sơ, tăng 17.582 hồ sơ, tăng 26,56% so với cùng kỳ.

Đối với công tác hành chính, năm 2023 văn phòng tiếp nhận 40.692 văn bản; phát hành trên 18.458 văn bản; gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh trên 42 nghìn bì; phô tô 995.555 trang văn bản và đảm bảo về công tác bí mật Nhà nước, lưu trữ tài liệu hiện hành đúng quy định.

Công tác lễ tân được thực hiện chu đáo, đúng nghi thức, quy trình; năm 2023, đã tổ chức phục vụ 800 cuộc họp của UBND tỉnh, sắp xếp bố trí phục vụ tiếp 98 lượt đoàn khách. Đặc biệt, đã phối hợp tốt với các đơn vị liên quan phục vụ gần 700 đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai và Lễ kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa và hơn 500 đại biểu tham dự Hội chợ thương mại Việt - Trung năm 2023.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực huy động các nhà tài trợ, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ tham gia giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội trên 300 triệu đồng: gồm hơn 160 triệu động tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn; hơn 80 triệu đồng tại xã Tả Thàng, huyện Mường Khương; hơn 60 triệu đồng tại Thành phố Lào Cai.

anh tin bai
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Quốc Nghĩa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác Văn phòng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

anh tin bai
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường, Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Văn phòng UBND tỉnh có vai trò hết sức quan trọng, là cơ quan tham mưu giúp việc ở rất nhiều công việc, lĩnh vực cho UBND tỉnh. Trong năm 2024 để làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, tổng hợp và giúp việc cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, tập thể Văn phòng UBND tỉnh cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, giữa các cán bộ, chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời...

anh tin bai
Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường tặng bằng khen cho các cá nhân.
 
anh tin bai
Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho các cá nhân.
anh tin bai
Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ cho các cá nhân.

Nhân dịp này, có 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 05 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân; Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể; 07 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 03 cá nhân.

anh tin bai
Trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.
anh tin bai
Tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho các cá nhân.
anh tin bai
Trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.
anh tin bai
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Thảo Châu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập