74.098 lượt công dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trong năm 2023
Ngày 28/01, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp đón, hướng dẫn 74.098 lượt công dân tới giao dịch. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, số hóa và trả kết quả giải quyết TTHC đã tiếp nhận mới 83.786 hồ sơ (tăng 17.582 hồ sơ so với cùng kỳ). Các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công và UBND thành phố Lào Cai đã xử lý, giải quyết trên 81.000 hồ sơ, đạt 97,57%. Tỷ lệ hồ sơ chậm muộn giảm xuống còn 1,86%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 54,76%, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Hiện có 09/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 được tiếp nhận tại Trung tâm. Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ thuộc dịch vụ công thiết yếu đã được tiếp nhận tại Trung tâm trên 26.000 hồ sơ.

Từ ngày 01/08/2023 đến nay có 889 hồ sơ được giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai.

Trung tâm đã tham mưu, triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Lào Cai đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chức năng, hạ tầng để thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định. Kết nối, chia sẻ kho dữ liệu điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với công dịch vụ công quốc gia. Tiển khai chính thức Bộ phận Một cửa của UBND thành phố Lào Cai về hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện thí điểm cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai Phân hệ đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC.

Trong năm, đã tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ 3.395 công dân tạo tài khoản số trên Cổng dịch vụ công. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2022. Thanh toán trực tuyến tăng cao.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đưa ra môt số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công; giảm tỷ lệ hồ sơ chậm muộn lĩnh vực đất đai, đặc biệt đối với các thủ tục hành chính về đất đai mang tính chất phức tạp, phối hợp với nhiều cấp, nhiều cơ quan đơn vị; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên bộ phận Một cửa đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; giải pháp nâng cao năng suất lao động của công chức, viên chức và nhân viên tại Trung tâm. Đồng thời đề xuất với Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm về một số nội dung liên quan đến vấn đề cung cấp trang thiết bị, văn phòng phẩm và đánh giá hằng năm của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, số hóa và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm.

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Ngọc Bích – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Bích – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công biểu dương những nỗ lực của các công chức, viên chức công tác tại Trung tâm. Đồng chí đề nghị toàn thể công chức, viên chức và nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công cần tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, chủ động khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thời gian vừa qua, phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Đối với công tác chuyên môn, đồng chí Hoàng Ngọc Bích yêu cầu năm 2024 phải đẩy mạnh thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện lưu giữ, bảo quản, kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng hiệu quả trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số. Xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công xanh, sạch và thân thiện./.

A.Lìn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập