Đại hội Chi bộ 2 lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2025
Sáng ngày 13/8/2022, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2025. 

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Thìn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cùng đại biểu là các đảng viên của Chi bộ 2.

Quang cảnh Đại hội.

Chi bộ 2 hiện nay có 16 đảng viên chính thức (không có đảng viên dự bị). Trong đó có 02 đảng viên là Thường trực UBND tỉnh, 01 đảng viên là Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 02 đảng viên nữ, 02 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: có 01 tiến sĩ, 06 thạc sĩ, 09 đại học; trình độ lý luận chính trị: 12 đồng chí trình độ Cao cấp, 03 đồng chí trình độ Trung cấp. Chi bộ 2 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 04 phòng, ban trực thuộc gồm: phòng Khoa giáo - Văn xã, phòng Kinh tế, phòng Nông lâm nghiệp và Tài nguyên môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 2 có 05 đồng chí được UBND tỉnh bổ nhiệm, điều động luân chuyển làm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 2 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu giúp UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến, quán triệt kịp thời tới cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ, rà soát quy hoạch được thực hiện đúng quy trình, quy định. Các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy chi bộ; xây dựng chương trình giám sát, chương trình công tác của Chi bộ được rà soát, điều chỉnh hàng năm; gắn với việc xây dựng quy chế làm việc của cơ quan; công tác xây dựng đảng, quản lý đảng viên được quan tâm; công tác thông tin báo cáo, quản lý tài chính đảng được thực hiện đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 – 2022 trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất nhập khẩu; du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, lao động, việc làm, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, công tác dân tộc; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; nông, lâm nghiệp và tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

100% các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả cao. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó hằng năm có trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật. 100% tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn vững vàng, không có những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. 100% đảng viên Chi bộ tham dự và thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung sinh hoạt Chi bộ đã được đổi mới so với nhiệm kỳ trước; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin thời sự trong nước, quốc tế, tình hình trong tỉnh… được quan tâm chuyển tải đến đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề duy trì đảm bảo đúng quy định, đặc biệt đã đưa chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt. Trong sinh hoạt đã thể hiện được 3 tính chất (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu); các đảng viên thể hiện rõ quan điểm trong công tác tự phê bình, phê bình, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú được đánh giá chấp hành tốt quy định, chính sách của địa phương và đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Bí thư Chi bộ 2 trình bày Báo cáo kiểm điểm Chi ủy. Chi ủy Chi bộ 2 gồm 03 đồng chí và có nhiều biến động về nhân sự trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, ban, đơn vị thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả giai đoạn mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra; tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI đã đề ra. Theo đó Chi bộ đề ra 06 mục tiêu cụ thể: (1) 100% đảng viên học tập đầy đủ nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; cập nhập đầy đủ, kip thời chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ được giao. (2) 100% đảng viên đăng ký việc triển khai ký cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nội dung chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên của Văn phòng UBND tỉnh. (3) 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá. (4) 100% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (5) Hằng năm thực hiện từ 01 đến 02 cuộc kiểm tra đối với đảng viên và thực hiện giám sát nhiệm vụ đối với 100% đảng viên trong Chi bộ. (6) Hằng năm Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn Chi bộ 2 tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả Chi bộ 2 đã được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và chia sẻ khó khăn trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, sinh hoạt của đảng viên Chi bộ. Đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng chí đề nghị Chi bộ 2 lựa chọn các hình thức phù hợp triển khai quán triệt đầy đủ, chi tiết đến toàn bộ đảng viên nhằm đảm bảo các đảng viên đều được tiếp cận, nắm bắt cụ thể, thực hiện hiệu quả trong công tác chuyên môn. Các đồng chí chuyên viên trong Chi bộ 2 không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện và phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chuyên viên khác nâng cao chất lượng tham mưu công việc. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi bộ cần đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi cho các đồng chí đảng viên là chuyên viên tham mưu tổng hợp và tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Bùi Văn Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Thìn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh Chi bộ 2 phụ trách các lĩnh vực và tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ rất rộng, rất quan trọng của địa phương. Do đó Chi bộ cần quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các chuyên viên. Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ 2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tham luận của các đảng viên tại Đại hội để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thiện, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo thực hiện hiệu quả.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tiếp theo chương trình, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm: đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Bá Cảnh, Chuyên viên phòng Kinh tế, Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Hồng Minh giữ chức vụ Ủy viên với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ 2 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đồng chí Đinh Công Mạnh, chuyên viên phòng Khoa giáo – Văn xã tham luận về nội dung “Giải pháp nâng cao công tác tham mưu của chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai”.

Đồng chí Đặng Đình Nam, chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh tham luận một số nội dung liên quan đến công tác sinh hoạt chi bộ, hoạt động chuyên môn.

Tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thanh Long thôi tham gia Ban Chi ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập