Đại hội Chi bộ 3 lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 31/8, Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã tiến hành Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là chi bộ cuối cùng trong 4 chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đại hội; hoàn tất kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ trong tháng 8/2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hoàng Ngọc Bích, Đảng uỷ viên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cùng đại biểu là các đảng viên của Chi bộ 3.

Các Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ 3

Chi bộ 3 gồm 04 phòng, ban, đơn vị: Tổ chức Hành chính, Quản trị Tài vụ, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai. Đầu nhiệm kỳ (tháng 2/2020), Chi bộ có 18 đảng viên chính thức; trong nhiệm kỳ, Chi ủy Chi bộ có thay đổi về nhân sự, đồng chí Bí thư Chi bộ chuyển công tác từ tháng 5/2020; tháng 02/2021, Chi ủy Chi bộ 3 được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh kiện toàn, chỉ định đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản trị Tài vụ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; cũng trong nhiệm kỳ có 04 đồng chí chuyển đến và 03 đồng chí chuyển đi, kết nạp mới 03 đồng chí. Đến nay, Chi bộ 3 có 22 đồng chí đảng viên, chiếm 55% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban trực thuộc. Trong đó đảng viên nữ có 14 đồng chí, chiếm 63,6%; đảng viên là người dân tộc thiểu số 02 đồng chí, chiếm 0,9%. Về chất lượng đảng viên: Trên Đại học 01 đồng chí, đại học 19 đồng chí, còn lại đã qua đào tạo nghề; 06 đồng chí đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị và tương đương; 05 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Đồng chí Phạm Thị Vy, Phó Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ 3 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; Chi uỷ Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu Đảng uỷ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh các nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động đúng quy định (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ thai sản...); tham mưu trình Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nâng lương trước thời hạn đối với 20 người; nâng lương thường xuyên và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 65 người; đề nghị cho hưởng chính sách đãi ngộ đối với 01 công chức và 03 viên chức làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh thông tin theo quy định.

Công tác cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thực hiện tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chínhcủa đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Công tác văn thư, lưu trữ tiếp tục được duy trì, thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo tiến độ, an toàn, bảo mật thông tin; quản lý và sử dụng con dấu, tài liệu đảm bảo bí mật nhà nước theo quy định. Chỉnh lý tài liệu của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trên 130m; phục vụ tốt công tác tra cứu văn bản tại Văn phòng trên 520 lượt; số hoá tài liệu lưu trữ từ năm 1997, năm 2008-2013 và năm 2016-2017; bàn giao tài liệu theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường tham mưu bảo mật hệ thống mạng Văn phòng, triển khai thuê dịch một số phần mềm mới, đầu tư mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm virus, bản quyền office…; sử dụng ký số và phát hành văn bản điện tử; xây dựng phần mềm số hóa; triển khai các cuộc họp trực tuyến theo 4 cấp. Hiện nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai  có 28 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tính đến tháng 6/2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công là 94.995 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận mức độ 3, mức độ 4: là 62.225 hồ sơ, chiếm 65,5%; 85.379 hồ sơ đã trả kết quả, trong đó trả đúng hạn và trước hạn là 81.498 hồ sơ, chiếm 95,5%; số hồ sơ quá hạn chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất đón, tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc với Thường trực UBND tỉnh và Văn phòng; phục vụ các hội nghị lớn của tỉnh và các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo trọng thị theo nghi lễ ngoại giao; phục vụ 1.682 cuộc họp, đón tiếp 92 đoàn khách đến làm việc. Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự tại trụ sở Khối II; công tác phòng cháy, chữa cháy được đảm bảo an toàn. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đúng quy định; thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Đồng chí Ngọc Thị Huệ, Bí thư Chi bộ 3 trình bày Báo cáo kiểm điểm Chi ủy khóa V nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại Đại hội

Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần được chủ động duy trì thực hiện tốt. Nội dung thông tin được đăng tải kịp thời về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai... Trong nhiệm kỳ đã tham mưu xây dựng hệ thống Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai trên cơ sở tích hợp 03 Cổng TTĐT (Tỉnh ủy - Đại biểu nhân dân - Cổng TTĐT tỉnh), địa chỉ https://laocai.gov.vn. Tính từ năm 2020 – 6/2022, thực hiện sản xuất, biên tập, cập nhật trên 90,4 nghìn tin bài, ảnh, CSDL, văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng TTĐT tỉnh; tiếp nhận và trả lời 1.842 câu hỏi của các tổ chức cá nhân gửi tới các sở, ban, ngành, địa phương gửi tớichuyên mục Hỏi – Đáp trên Cổng TTĐT tỉnh, thu hút gần 22,5 triệu lượt người truy cập Cổng TTĐT tỉnh; xuất bản 23 số công báo điện tử trên chuyên trang Công báo tỉnh Lào Cai https://congbao.laocai.gov.vn; phát triển Fanpage UBND tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Facebook, Cổng Hành chính công tỉnh Lào Cai trên mạng xã hội Zalo thu hút được nhiều sự quan tâm tiếp cận; Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức 15 cuộc họp báo định kỳ và bất thường; gần 20 cuộc họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và địa phương về tình hình kinh tế - xã hội, các vấn đề “nóng”, vấn đề dư luận quan tâm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động của Chi bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ; thường xuyên rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên, đảng viên phù hợp với từng thời điểm thực tế của Chi bộ. Tỷ lệ đảng viên dự các kỳ sinh hoạt hằng tháng đều đạt trên 95% trở lên; trong sinh hoạt đã thể hiện được 3 tính chất (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu); 100% đảng viên trong Chi bộ được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tổ chức triển khai tới 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ có 01 đảng viên được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ghi danh; nêu gương đối với 07 đồng chí trong việc học tập và làm theo Bác; 100% đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú và được đánh giá chấp hành tốt quy định, chính sách của địa phương và đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hằng năm, Chi bộ 3 đều đạt Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ không nhận được đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với cán bộ, đảng viên về lĩnh vực xây dựng đảng thuộc Chi bộ; không có đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ 3 xác định 10 mục tiêu phấn đấu cụ thể: (1) Phấn đấu 100% các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch được giao đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt yêu cầu.(2) Đời sống đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Chi bộ ngày càng được nâng cao, phấn đấu mức thu nhập bình quân hằng năm tăng từ 5% trở lên so với nhiệm kỳ trước.(3) 100% đảng viên được học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và thường xuyên cập nhật kiến thức mới.(4) Hàng năm, Chi bộ được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.(5) Phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp được 02 đảng viên mới trở lên và cử từ 02-03 quần chúng ưu tú tham gia lớp học nhận thức về Đảng. (6) 100% công chức, viên chức, người lao động Hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có ít nhất 70% Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (7) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phấn đấu trong nhiệm kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát ít nhất 06 đảng viên trở lên (trong đó có ít nhất 02 đồng chí cấp ủy viên).(8) 100% gia đình đảng viên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá. (9) Các tổ chức đoàn thể được đánh giá xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% đoàn viên, hội viên được đánh giá Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.(10) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác theo kế hoạch giao.

Đồng chí Hoàng Đinh Minh, Phó trưởng phòng Quản trị Tài vụ tham luận với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, lễ tân” tại Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến, tham luận đóng góp vào sự thành công của Đại hội, với các nội dung chủ yếu về việc nâng cao hiệu quả công tác phục vụ, lễ tân; Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên của Chi bộ; Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả trong hoạt động của Trung tâm; Việc tham mưu công tác lãnh đạo, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Quốc Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đã đánh giá sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm rất cao Đại hội nhìn thẳng vào sự thật những kết quả đạt được và đã nêu lên những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức và chất lượng một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025, đây là nhiệm vụ rất quan trọng để phấn đấu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cũng ghi nhận quyết tâm của Chi ủy nhiệm kỳ này đã đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025; để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đề nghị Ban Chi ủy khóa mới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tập trung lãnh đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2020-2022; thực hiện tốt nhiệm vụ với phương châm “chủ động – chi tiết – chính xác – chu đáo”; phát huy tối đa các lợi thế mà Chi bộ có để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để kịp thời nhắc nhở, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc trong suy nghĩ, hành động, an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục duy trì, đảm bảo chế độ sinh hoạt Chi bộ thường kỳ theo quy định; đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và kết luận, Quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên;… Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tin tưởng trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 3 sẽ tiếp tục có những chuyển biến sâu sắc, tích cực và giành được nhiều kết quả, thành tích cao hơn nưa theo từng lĩnh vức của các phòng, ban chuyên môn.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu 05 đồng chí vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 và bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả, đồng chí Bùi Công Khanh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ, với 21/21 phiếu, đạt 100% số đảng viên có mặt tại Đại hội; đồng chí Ngọc Thị Huệ, Trưởng phòng Quản trị tài vụ giữa chức danh Phó Bí thư Chi bộ, với 21/21 phiếu, đạt 100% số đảng viên có mặt tại Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy khóa mới

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và giao cho Chi ủy khóa mới triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ 3:

Tặng hoa chia tay đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022; Nguyễn Trọng Chiến Đội trưởng Đội xe thôi tham gia Ban Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ mới

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội

 

Lệ Hằng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 490
  • Trong tuần: 490
  • Tất cả: 1,302,093
Đăng nhập