Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Chiều ngày 22/12/2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

Đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Báo cáo, trong năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; nghiêm túc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt quy chế làm việc; thường xuyên tổ chức các cuộc họp Đảng ủy mở rộng để thảo luận về thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Văn phòng.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động lãnh đạo tham mưu Thường trực UBND tỉnh xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 11 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, gắn với triển khai 06 quan điểm trọng tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Chú trọng lãnh đạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đã cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương đối với 933/1.966 TTHC. Năm 2022, có hơn 70 nghìn lượt hồ sơ đảm bảo được thời gian cắt giảm, tiết kiệm được trên 60 tỷ đồng; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến/tổng số hồ sơ giải  quyết TTHC đạt 55,5%; triển khai thực hiện việc kết nối giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh với ứng dụng Zalo để tra cứu quá trình giải quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng trên thiết bị di động. Tổ chức thực hiện trả kết quả tập chung; thực hiện niêm yết công khai quy trình phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; công bố đường dây nóng, địa chỉ email, trang mạng xã hội để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của Trung tâm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai quy định về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Tỉnh ủy biểu dương, ghi danh đối với 01 tập thể, 01 cá nhân; đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh biểu dương, ghi danh đối với 03 cá nhân; tham gia viết bài cho cuốn sách những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá ưu, nhược điểm của tập thể, từng cá nhân gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2022 và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân trong năm 2023. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh năm 2022. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2023, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ được phân công, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2022 để chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Văn phòng đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hằng tháng; kịp thời biểu dương, ghi danh những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.../.

Bùi Vân

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 384
  • Tất cả: 1,301,987
Đăng nhập