Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những mục tiêu mà Đảng, Nhà nước cũng như tỉnh Lào Cai quyết tâm đẩy mạnh thực hiện trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nhiệm vụ kiểm soát TTHC được bàn giao nguyên trạng từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 11/2017; trong những năm qua, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính luôn đoàn kết, chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tỉnh Lào Cai.

Với bộ máy chỉ có 04 người nhưng phòng Kiểm soát TTHC được giao đảm nhiệm một khối lượng công việc khá lớn bao gồm: Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; cập nhật TTHC trên Cổng  Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến.

Tuy nhiên với sự năng động, sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; hằng năm tập thể phòng Kiểm soát TTHC luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; triển khai kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch; tích cực tham mưu lãnh đạo ban hành nhiều văn bản điều hành, hướng dẫn về công tác kiểm soát TTHC; phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh… Từ năm 2018 đến hết năm 2021, phòng Kiểm soát TTHC đã tham mưu tổ chức 16 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai (11 lớp cấp xã, 05 lớp cấp huyện, tỉnh) với trên 2.600 đại biểu tham dự. Cùng với đó, tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra thực tế, kiểm tra đột xuất công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (trong 4 năm đã tiến hành kiểm tra 79 cuộc).

Phòng Kiểm soát TTHC tham mưu Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác kiểm soát TTHC.

Cuối năm 2021, qua kiểm tra, theo dõi, hệ thống camera và thiết bị bấm nút điện tử của một số đơn vị không hoạt động; thiết bị bấm nút không tích hợp được kết quả trên phần mềm, không cho kết quả theo dõi trên máy tính tại cơ quan, đơn vị và màn hình đặt tại Văn phòng UBND tỉnh dẫn đến khó khăn trong công tác theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phòng Kiểm soát TTHC đã chủ động tham mưu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai tiến hành thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp đã được đầu tư Bộ phận Một cửa hiện đại. Qua đó, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đến nay toàn tỉnh có 1.950 TTHC (cấp tỉnh 1.506 TTHC; cấp huyện 300 TTHC; cấp xã 144 TTHC) và xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết của từng TTHC để minh bạch, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian giải quyết TTHC. Các TTHC, quy trình giải quyết TTHC sau khi được công bố, đã được niêm yết, công khai đầy đủ, rõ ràng bằng nhiều hình thức phù hợp. Phòng Kiểm soát TTHC đã tham mưu UBND tỉnh chủ động cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định đối với 828 TTHC. Năm 2021 có 74.064 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết, tiết kiệm được gần 50 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 tới nay đã có hơn 260.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm, tiết kiệm được gần 160 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Trưởng phòng Kiểm soát TTHC cho biết: “Các công chức trong phòng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao luôn gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã tham mưu tốt công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trong lĩnh vực cải cách TTHC; đảm bảo việc cải cách TTHC được thực chất, đem lại thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”.

Cùng với đó, TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông được đẩy mạnh thực hiện với 132 TTHC liên thông cùng cấp, 89 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chỉ cần đến một đầu mối để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tăng cường. Cổng Dịch vụ công của tỉnh tích hợp hệ thống Một cửa điện tử được triển khai ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã mang lại hiệu quả thiết thực: Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu Bộ TTHC của tỉnh; công khai, minh bạch quá trình, tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC; người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu trạng thái hồ sơ TTHC, dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến. Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tích hợp, chia sẻ dữ liệu với một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; qua đó thuận lợi trong việc liên thông giải quyết TTHC, giảm chi phí, thời gian, cũng như giấy tờ người dân thực hiện với cơ quan nhà nước. Hiện nay, phòng Kiểm soát TTHC tiếp tục tham mưu, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Đồng thời đôn đốc đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, đã cung cấp 1.598 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt 82%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến năm 2021 đạt 61% (đạt mục tiêu Chính phủ và Tỉnh ủy giao thực hiện đến năm 2025). Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với ứng dụng Zalo để người dân tra cứu kết quả, quá trình giải quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng trên các thiết bị di động.

Đồng chí Phan Quốc Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, vướng mắc. Song với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tìm hiểu, nghiên cứu sâu trong chuyên môn nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; phòng Kiểm soát TTHC đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao thứ hạng của Lào Cai về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) hằng năm”.  

Phòng Kiểm soát TTHC nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên.

Với những nỗ lực vượt bậc trong công việc, năm 2021, phòng Kiểm soát TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên; 01 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyên đề phong trào Cải cách hành chính năm 2021. Đây là sự ghi nhận, phần thưởng xứng đáng cho quá trình cố gắng không ngừng của tập thể phòng Kiểm soát TTTHC với những công chức tận tụy, miệt mài với công việc; chủ động, sáng tạo cùng với đồng nghiệp trong cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, góp phần chung trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

Ngô Lệ

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập