Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
Chiều ngày 30/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng và cán bộ công chức viên chức năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị, có đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động Văn phòng.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh cơ bản đã bám sát, thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp các sở, ngành kịp thời đề xuất, tham mưu triển khai các nhiệm vụ phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND tỉnh, các hội nghị, chương trình lớn của tỉnh. Tích cực, chủ động hơn trong công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Trong năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được một số kết quả nổi bật:

Chủ động tham mưu BCS Đảng ban hành 1.037 văn bản, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình họp của BCS Đảng 28 cuộc họp; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với 11 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, gắn với việc triển khai 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2022 của Chính phủ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; triển khai các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp. Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ dịch vụ có phát sinh hồ sơ đạt 48%; 1.330/1.761 (đạt 75,5%) dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 10/63 tỉnh thành phố); kết hợp phương thức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

anh tin bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tích cực chỉ đạo tham mưu Thường trực UBND tỉnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 theo các quyết định giao của Thủ tướng chính phủ đến nay đạt 3.898/4.836 tỷ đồng, bằng 82%. Ước kết quả giải ngân đến hết năm 2022 đạt trên 95%KH.

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ dịch vụ có phát sinh hồ sơ đạt 48%; 1.330/1.761 (đạt 75,5%) dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (xếp thứ 10/63 tỉnh thành phố).

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, tiếp 470 lượt, với 639 người, tổng số đơn tiếp nhận: 1.112 đơn, (đơn đủ điều kiện xử lý: 820 đơn; đơn khiếu nại: 228 đơn; đơn tố cáo: 115 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị 477 đơn).

anh tin bai

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Quốc Nghĩa báo cáo một số kết quả nổi bật, những khó khăn, hạn chế trong công tác Văn phòng năm 2022

Hành chính công đã tham mưu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC so với quy định của Trung ương đối với 933/1.964 TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia giải quyết TTHC. Kết quả đạt được có hơn 65 nghìn lượt hồ sơ đảm bảo được thời gian cắt giảm, tiết kiệm được gần 50 tỷ đồng. 100% các TTHC được phê duyệt quy trình nội bộ và cấu hình trên Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hiện, toàn tỉnh có 1.521/1.964 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Lào Cai, đạt 77,4%; tích hợp 1.336/1.521 dịch vụ công toàn trình lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến/tổng số hồ sơ giải  quyết TTHC đạt 61,7%. Triển khai thực hiện việc kết nối giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh với ứng dụng Zalo để tra cứu quá trình giải quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng trên thiết bị di động.

Chủ động tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin chính thống phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Ước đến hết năm 2022, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai thực hiện sản xuất, biên tập, cập nhật 3.434 tin, bài, cơ sở dữ liệu. Tổng số lượng truy cập trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, năm 2022 ước đạt khoảng 17,5 triệu lượt (tăng 11,35 triệu lượt so với năm 2021).

anh tin bai
Đại diện Phòng Tổng hợp.
anh tin bai

Đại diện Phòng Quản trị Tài vụ.

anh tin bai

Đại diện phòng NLN và TNMT.

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tiếp đón, hướng dẫn 95.743 lượt công dân tới giao dịch (tăng 41.102 lượt công dân, tăng 75,2% so với CK). Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC đã tiếp nhận 66.204 hồ sơ (tăng 19.408 hồ sơ, chiếm 41,5% so với CK); đã xử lý, giải quyết 64.752/66.204 hồ sơ đạt 97,1%; đang giải quyết 1.452/66.204 hồ sơ, chiếm 2,19%. Tỷ lệ hồ sơ chậm muộn là 2.456 hồ sơ, chiếm 3,71% (2.201 hồ sơ đã có kết quả, 255 hồ sơ đang giải quyết).

Đối với công tác hành chính, tính đến ngày 27/12/2022, Văn phòng tiếp nhận 46.668 văn bản (giảm 332 văn bản so với CK); phát hành 18.698 văn bản (tăng 698 văn bản so với CK); gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh 48.000 bì (giảm 3.000 bì so với CK); phô tô 1.164.878 trang văn bản (giảm 336.426 trang văn bản so với CK) .

Công tác lễ tân, phục vụ được thực hiện chu đáo, trọng thị; tính đến 01/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức phục vụ 780 cuộc họp của UBND tỉnh (giảm 55 cuộc so với CK); bố trí, sắp xếp phục vụ tiếp 218 đoàn khách (tăng 166 đoàn so với CK); phối hợp tốt với các đơn vị liên quan phục vụ khoảng 700 đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng trung du và miền núi Bắc bộ tổ chức tại Lào Cai và Festival Tinh hoa tây Bắc năm 2022.

anh tin bai

Tập thể: Ban Tiếp Công dân.

anh tin bai

02 cá nhân: đ/c Đỗ Xuân Thủy và đ/c Ngọc Thị Huệ.

Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 01 tập thể  và 02 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngoài ra, Văn phòng đã tích cực huy động các nhà tài trợ, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ trong năm 2022, với trị giá thành tiền gần 1 tỷ đồng, gồm: xã Dìn Chin, huyện Mường Khương 400 triệu đồng; xã Dền Thàng, huyện Bát Xát 250 triệu đồng; xã Tả Thàng 200 triệu đồng; xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương 100 triệu đồng và xã Nậm Chày 30 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Văn phòng còn gặp một số khó khăn, tồn tại, như: Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh xử lý một số nội dung công việc chưa quyết liệt, dẫn đến hiệu quả chưa cao, tiến độ thực hiện, chưa đáp ứng yêu cầu của Thường trực UBND tỉnh;  Công tác hành chính, quản trị đôi khi chưa chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu của Thường trực UBND tỉnh;  Các đơn vị sự nghiệp đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng việc phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế, hiệu quả cơ sở vật chất hiện có còn hạn chế...

anh tin bai

Tập thể Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện diễn tập KVPT tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, đồng chí Phan Quốc Nghĩa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác Văn phòng, nguyên nhân của những hạn chế đó. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, như: Bổ sung qui chế về thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng do yêu cầu công việc cao hơn;  Công tác phối hợp trong xử lý công việc, TTHC nội bộ; giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2022, xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể. Đảm bảo công tác trong tổ chức hội nghị, thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tang thêm thu nhập cho cán bộ…

anh tin bai

1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

“Khối tham mưu công suất công việc lớn hơn, đòi hòi thời gian giải quyết nhanh, khối lượng công việc lớn, các đồng chí chuyên viên đã nỗ lực cố gắng rất nhiều. Trách nhiệm, việc rà soát các nội dung công phải chặt chẽ, đối chiếu các qui định pháp luật, đây cũng là khó khăn trong công tác tham mưu. Đây là những đòi hỏi cao hơn, cần có sự tương quan so sánh, báo cáo đề xuất cho phù hợp, có sự phối kết hợp với nhau, đưa ra giải pháp, chỉ đạo thực chất nhất đối với tình hình đang diễn ra trên bàn” Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đối với một số công việc liên quan đến đất đai, đầu tư dự án… là công việc khá phức tạp, cố gắng làm chuẩn, đề nghị chuyên viên để tâm nghiên cứu kĩ lưỡng, đầy đủ, trao đổi, cần có sự phối kết hợp với nhau rất tốt, đảm bảo qui định của pháp luật. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Văn phòng tổ chức tập huấn cách thức trao đổi, thực hiện các nhiệm vụ với nhau, các qui trình, thủ tục, các bước công việc. Thời gian thực hiện và thẩm quyền, công việc thuộc thẩm quyền chung, chuyên viên có phiếu ghi rõ trong phiếu trình (Thường trực cho ý kiến về thời gian xử lí). Chương trình công tác, đề nghị các đồng chí chuyên viên thường xuyên nắm bắt, có thống kê danh mục công việc…Sửa đổi, bổ sung qui chế công tác Văn phòng để có thống nhất chung, để chuyên viên chủ động, tạo điều kiện chuyên việc thực hiện tốt công việc.

Công tác phục vụ, đáp ứng được các yêu cầu, đề nghị trong thời gian tới cần có trách nhiệm hơn, chi tiết, kịp thời, chủ động trong công việc đón tiếp khách, tổ chức các sự kiện để kịp thời, chu đáo, chuyên nghiệp.

Hoạt động các đơn vị sự nghiệp, trong giai đoạn này rất khó khăn, nhà khách, TTHN xuống cấp, cải tạo Nhà khách số 1, để hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp, Văn phòng đề xuất phương án cải tạo để phục vụ nhiệm vụ của tỉnh.

Các hoạt động khác, sớm hoàn thiện qui định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng, cố gắng ban hành trong năm nay. Quan tâm đời sống cán bộ, chuyên viên Văn phòng… Văn phòng cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023. 

anh tin bai

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai

Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen, đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho 01 tập thể  (Ban Tiếp dân) và 02 cá nhân (Đỗ Xuân Thủy, Ngọc Thị Huệ) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp này, tập thể Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện diễn tập KVPT tỉnh Lào Cai; 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thi đua toàn diện năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng tỉnh Lào Cai; Nhiều tập thể, các nhân được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen./.

Linh Vũ

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập