Văn phòng UBND tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Sáng 16/01/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Văn phòng và công tác Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Hoàng Quốc Khánh, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hài, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, BCH các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và cơ quan Văn phòng UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết năm 2021 đề ra. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Duy trì chế độ sinh hoạt đúng quy định; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và sinh hoạt đảng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong đảng, trong cấp uỷ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh. Thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, trong năm đã kết nạp 4 đảng viên mới; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng theo quy định; công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, trong năm có 01 Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và 01 Đảng viên được tặng Giấy khen của Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).

Đối với công tác Văn phòng, trong năm 2021, với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao thực hiện tốt Quy chế làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới. Công tác phối hợp trong Văn phòng và phối hợp giữa các Văn phòng có nhiều chuyển biến. Tập thể công chức và người lao động Văn phòng đã có nhiều đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng thể chế được quan tâm, có chất lượng, áp dụng thực tiễn. Công tác tham mưu tổng hợp đã được nâng lên, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, các huyện thành phố, tham mưu các hoạt động chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Qua đó, góp phân quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2021 đạt 337.744 tấn, đạt 102,3% KH; trồng rừng đạt 10.037,6 ha, bằng 106,2% so KH; tỷ lệ che phủ rừng hết đạt 56,8% bằng 100% KH; công nhận 34 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên; công nhận 05 xã hoàn thành nông thôn mới; Thu NSNN trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021 đạt 9.936 tỷ đồng, bằng 136,6% dự toán Trung ương giao, bằng 104,6% dự toán HĐND tỉnh giao;…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Quốc Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022, đề nghị các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thưức xây dựng góp phần làm cho hội nghị thành công tốt đẹp.

 Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 59 Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC, với tổng số 1.322 TTHC 03 cấp; 64 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ  trong giải quyết TTHC 15 Quyết định phê duyệt 383 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 100% TTHC sau khi được công bố đã được cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (Cổng Dịch vụ công quốc gia) và  thực hiện niêm yết, công khai tại Tỉnh theo quy định; cắt giảm từ 30 - 50%  thời gian giải quyết TTHC đối với 828/1.950 TTHC (đạt 42,5%). Kết quả: Toàn tỉnh có 74.064/75.222 lượt hồ sơ đảm bảo được thời gian cắt giảm, tiết kiệm được 48.152.208.000đ; đã tích hợp, cung cấp 1.345/1.598 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) của tỉnh Lào Cai là 1.950 TTHC, trong đó cấp tỉnh: 1.503 TTHC; cấp huyện: 303 TTHC; cấp xã: 144 TTHC.

 Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Trong năm 2021, tiếp nhận hơn 47.000 văn bản; phát hành hơn 18.000 văn bản gửi văn bản đến các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đã tổ chức phục vụ chu đáo, hiệu quả, an toàn 725 cuộc họp của UBND tỉnh, tăng 144 cuộc họp so với năm 2020. Đặc biệt, năm 2021 bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 37 của BKTTW và Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022…. Trong năm, đã tham mưu hoàn thành việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; nâng cao chất lượng cung cấp thông tin và trả lời câu hỏi của cá nhân, tổ chức trên Cổng TTĐT; gán nhãn Tín nhiệm mạng cho các Cổng TTĐT thành phần trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai; triển khai tích hợp hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh với hệ thống đăng nhập một lần - SSO của tỉnh; tiếp nhận vận hành phân hệ nội dung Cổng hành chính công tỉnh Lào Cai trên Zalo, đã đăng tải 167 tin, bài; thu hút 45.213 lượt xem và chia sẻ; Tham mưu tổ chức các cuộc họp báo định kỳ theo quy định; tổ chức gần 10 cuộc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; thực hiện sản xuất, biên tập, cập nhật gần 3.800 tin, bài, ảnh, thông tin CSDL, bộ văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh; xuất bản 09 số công báo điện tử, với 101 văn bản quy phạm pháp luật.

 Trung tâm phục vụ hành chính công đã thực hiện tốt công tác phối hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết hồ sơ TTHC; công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân; đã tiếp nhận 53.598 hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm; trả kết quả 50.085 đạt 93,5%; trong đó: trả kết quả đúng hạn 48.182 hồ sơ, đạt 96,2%; quá hạn 1.903 hồ sơ chiếm 3,8%. Đôn đốc các đơn vị có phiếu xin lỗi và hẹn trả kết quả đối với công dân và tổ chức theo đúng quy định. Hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 đã tiếp nhận là 35.976 hồ sơ, trong đó 19.072 hồ sơ mức độ 3 và mức độ 4 được tiếp nhận trực tuyến, đạt 53% tổng số hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ.

Đại biểu phòng Kiểm soat thủ tục hành chính phát biểu tham luận tại hội nghị

 Đối với Trung tâm Hội nghị tỉnh và Nhà khách số 3 do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên tình hình kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề, lượng khách sụt giảm. Trung tâm Hội nghị tỉnh và Nhà khách tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên; cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế từng bước đã được kiện toàn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng nghỉ, không để xảy ra trường hợp nào về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự; phục vụ đón tiếp các đoàn khách của tỉnh đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

 Các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh đã phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ công chức, viên chức, vận động đoàn viên, hội viên nhiệt tình tham gia các phong trào do cơ quan các tổ chức phát động. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như nắm tình hình diễn biến tư tưởng và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Văn phòng.

 Với những kết quả trên, Văn phòng UBND tỉnh đã được tặng cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua; 01 bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể phòng Kiểm soát TTHC; 02 cá nhân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 04 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 cá nhân được Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen; 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 cá nhân được Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 07 người được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai; Công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 14 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cở sở cho 19 cá nhân, lao động tiên tiến cho 78 cá nhân.

Đại biểu phòng Kinh tế phát biểu với tham luận đẩy mạnh công tác tham mưu, ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tại hội nghị

 Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu, tham luận của các đại biểu đều tập trung vào phân tích nguyên nhân dẫn đến một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng, đồng thời đề xuất một số giải pháp liên quan công tác phục vụ hoạt động, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh như: Công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh; quy trình, một số tồn tại hạn chế của phần mềm hồ sơ công việc trong giải quyết văn bản điện tử; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tham mưu, ứng dụng chuyển đổi số; nâng cao hoạt động của của đơn vị sự nghiệp; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị. Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao các hoạt động văn hóa, thể thao; công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại cơ quan;...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh biểu dương đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đối với nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các chuyên viên Khối tham mưu tổng hợp cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu Thường trực UBND tỉnh làm tốt công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội; công tác phối hợp phải nhịp nhàng giữa các bộ phận trong Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương; tham mưu phải nhanh và đúng, có quan điểm rõ ràng, đặc biệt tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; cần phải thường xuyên rà soát lại các thủ tục, hỗ sơ, nội dung công tác tham mưu theo tháng, quý‎, năm. Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền chung, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét lại quy trình để đảm bảo thời gian, hiệu quả của văn bản; chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ công chức, viên chức; làm tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, công tác phục vụ đảm bảo hoạt động đối ngoại, cần xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đảm bảo công tác phục vụ tốt; tăng cường ứng dụng tốt công nghệ thông tin; tiếp tục quan tâm hơn đến chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, Văn đã phòng UBND tỉnh cần “Đoàn kết, đoàn kết hơn nữa, nâng cao chất lượng công việc được giao”.

 Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân hàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021; trao tặng Bằng khen chuyên đề về công tác phòng chống Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 cá nhân;

Trao tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai cho 03 cá nhân

 Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn mạnh năm 2021.


Lệ Hằng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập