Ban tiếp công dân tỉnh

Nhiệm vụ Ban Tiếp công dân:

- Tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh  tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; là đầu mối phối hợp, điều phối hoạt động tiếp công dân đối với các cơ quan, đơn vị, hoạt động tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Nguyễn Thanh Long 
Phó Trưởng ban Thường trực
ĐT: 3.846.848
Mail: ntlong-ubnd@laocai.gov.vn

 - Quản lý hành chính Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Tổng hợp, theo dõi, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Tiếp công dân; theo dõi giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý đơn thư thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa.

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung và xếp lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh trong các phiên tiếp công dân định kỳ; xếp lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh làm việc với các huyện, thành phố và các sở, ngành về giải quyết các vướng mắc liên quan đến khiếu nại, tố cáo (định kỳ hàng tháng);

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của Thanh tra tỉnh liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được phân công.

- Phối hợp với Tổ đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, Phòng Hành chính – Tổ chức và Quản trị - Tài vụ trong công tác đảm bảo an ninh và đảm bảo các điều kiện hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân.

Ông Đặng Đình Nam
Chuyên viên
ĐT: 3846.848
Mail:ddnam-ubnd@laocai.gov.vn

- Tiếp đón, hướng dẫn và tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong các phiên tiếp công dân của Thường trực TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và trong các phiên tiếp công dân định kỳ.

- Phối hợp quản trị phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của tỉnh Lào Cai do Văn phòng UBND tỉnh quản lý và phần mềm theo dõi đơn thư của Thanh tra Chính phủ

- Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh: Theo dõi, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn các huyện: Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn và Bảo Thắng.

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị phụ trách tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh trong các phiên tiếp công dân định kỳ; xếp lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị mình phụ trách về giải quyết các vướng mắc liên quan đến khiếu nại, tố cáo (định kỳ hằng tháng).

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của Thanh tra tỉnh liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách; tham mưu xây dựng báo cáo chung tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh.

- Tham gia Tổ đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; phụ trách việc chấm công Ban Tiếp công dân và thành viên Tổ đảm bảo an ninh trật tự theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm và đột xuất) của Ban Tiếp công dân theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Đức Thọ
Chuyên viên
ĐT: 3846.848
Mail:ndtho-ubnd@laocai.gov.vn

- Thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lào Cai; tiếp đón, hướng dẫn, đăng ký và tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong các phiên tiếp công dân của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và trong các phiên tiếp công dân định kỳ.

- Trực tiếp quản trị phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và cập nhập đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hồ sơ có liên quan đến việc tiếp công dân và xử lý đơn thư vào phần mềm theo dõi, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh Lào Cai do Văn phòng UBND tỉnh quản lý và phần mềm theo dõi đơn thư của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc, theo dõi các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện phần mềm tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- - Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh: Theo dõi, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn các huyện: Si Ma Cai, Mường Khương và các sở, ban, ngành của tỉnh

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động của Thanh tra tỉnh liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc được phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập