Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh

Ngày 22/7/2021, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 202/TB-VPUBND thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh.

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

 

 

 

 

Ông Nguyễn Thanh Long 

 Phó Trưởng ban Thường trực

ĐT: 3.846.848

 Mail: ntlong-ubnd@laocai.gov.vn

Thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban Tiếp công dân tỉnh, chịu trách nhiệm công tác quản lý hành chính Ban Tiếp công dân tỉnh. Tổng hợp, theo dõi, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực:

- Tiếp công dân; theo dõi chung công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Lào Cai;

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung và xếp lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND tỉnh trong các phiên tiếp công dân định kỳ; xếp lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh làm việc với đơn vị phụ trách để giải quyết các vướng mắc liên quan đến khiếu nại, tố cáo khi cần thiết.;

- Tổng hợp chung tình hình tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình việc tiếp công dân sau buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND tỉnh và báo cáo hàng tuần tình hình xử lý đơn thư KNTC với Chủ tịch UBND tỉnh;

- Theo dõi hoạt động của Thanh tra tỉnh liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được phân công;

- Đầu mối phối hợp các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và Tổ đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân, phòng Quản trị - Tài vụ trong công tác đảm bảo an ninh, đảm bảo các điều kiện hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phân công. 

 

Ông Đinh Đắc Trí

Phó Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh (tăng cường về Phòng Nông lâm nghiệp và TMNT)

ĐT: 3.846.848

Mail:ddtri-ubnd@laocai.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 93/QĐ-VPUBND ngày 12/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về tăng cường công chức;

- Tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo lịch đã thông báo và xử lý các đơn thư KNTC, các vụ việc được phân công phát sinh trước ngày 15/7/2021;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phân công.

 

 

 

 

Ông Đặng Đình Nam - Chuyên viên

ĐT: 3846.848

 Mail:ddnam-ubnd@laocai.gov.vn

 

 

- Tiếp đón, hướng dẫn và tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong các phiên tiếp công dân của Thường trực TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và trong các phiên tiếp công dân định kỳ;

- Phối hợp quản trị phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của tỉnh Lào Cai do Văn phòng UBND tỉnh quản lý và phần mền theo dõi đơn thư của Thanh tra Chính phủ;

 - Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh: Theo dõi, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên;

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị phụ trách, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh trong các phiên tiếp công dân định kỳ; xếp lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị mình phụ trách về giải quyết các vướng mắc liên quan đến khiếu nại, tố cáo khi cần thiết;

- Theo dõi hoạt động của Thanh tra tỉnh liên quan đến lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách;

- Tham gia Tổ đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; phụ trách việc chấm công Ban Tiếp công dân và thành viên Tổ đảm bảo an ninh trật tự theo quy định;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm và đột xuất) của Ban Tiếp công dân theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phân công.

 

 

 

 

Ông Nguyễn Đức Thọ - Chuyên viên

ĐT: 3846.848

 Mail:ndtho-ubnd@laocai.gov.vn

 

- Thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công tỉnh Lào Cai; tiếp đón, hướng dẫn, đăng ký và tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong các phiên tiếp công dân của Thường trực TU, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và trong các phiên tiếp công dân định kỳ;

- Trực tiếp quản trị phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hồ sơ có liên quan đến việc tiếp công dân và xử lý đơn thư vào phần mềm theo dõi, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh Lào Cai do Văn phòng UBND tỉnh quản lý và phần mền theo dõi đơn thư của Thanh tra Chính phủ; đôn đốc, theo dõi các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện phần mềm Tiếp công dân, quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC trên phần mềm của Ban Tiếp công dân theo quy định;

- Tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh: Theo dõi, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn các huyện: Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn và các sở, ban, ngành của tỉnh;

- Chuẩn bị tài liệu, nội dung liên quan đến cơ quan, đơn vị phụ trách, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh trong các phiên tiếp công dân định kỳ; xếp lịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với các cơ quan, đơn vị mình phụ trách về giải quyết các vướng mắc liên quan đến khiếu nại, tố cáo khi cần thiết;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh phân công; Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập