Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên phòng Kinh tế ngành từ ngày 19/9/2023

I. Ông Hoàng Thanh Bình, Trưởng phòng (KT1): Bổ sung thêm nhiệm vụ

- Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực: Hoạt động chung tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai và Khu TM-CN Kim Thành;

Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương: Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế.

II. Ông Đinh Văn Nho, Chuyên viên (KT2) : Bổ sung thêm nhiệm vụ

- Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực: Thương mại, quản lý thị trường; Quản lý, phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị; kinh doanh xăng dầu.

- Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị, địa phương: Cục Quản lý thị trường, UBND huyện Mường Khương.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập