Phòng Kinh tế

Nhiệm vụ Phòng Kinh tế:

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: Tài nguyên khoáng sản, nước; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; theo dõi hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; thuỷ điện, điện năng; tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, công tác đổi mới doanh nghiệp; hội nhập quốc tế; kinh tế cửa khẩu, thương mại; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; các quy hoạch, chương trình, đề án, VBQPPL liên quan đến lĩnh vực phân công. 

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Hoàng Thanh Bình
Trưởng phòng
ĐT:3.844.643
Mail: htbinh-ubnd@laocai.gov.vn

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm công tác quản lý hành chính phòng Kinh tế.

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Khoáng sản; Thủy điện (quy hoạch thuỷ điện; cấp phép đầu tư các dự án thuỷ điện, các dự án sản xuất điện năng, quản lý điện năng, thuỷ điện; điện nông thôn); Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến công; hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Sở Công Thương, UBND huyện Văn Bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết - Phó Trưởng phòng – Chuyên viên tăng cường 
ĐT: 3.841.711
Mail: nnquyet-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh về: Công tác tài nguyên nước; công tác quản lý, bảo vệ môi trường (ô nhiễm, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn, các báo cáo ĐTM dự án…); các chương trình liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường; hoạt động đầu tư Khu kinh tế tỉnh Lào Cai (khu công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải, Kim Thành, Tằng Loỏng).

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND huyện Bảo Thắng.

Ông Nguyễn Huy Tưởng – Chuyên viên
ĐT: 3.841.711
Mail: nhtuong-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Thương mại; công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 389); hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; quản lý, phát triển chợ; quản lý phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu; hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với vùng APLC, Cộng hòa Pháp và các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công; hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); theo dõi, tham mưu về nâng cao chất lượng chỉ số PCI của tỉnh; triển khai chỉ số DCI; hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

- Theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, UBND huyện Mường Khương.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập