Cán bộ CCVC Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống tốt đẹp phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc công tác Văn phòng
Trải qua bề dày truyền thống gần 76 năm hình thành và phát triển, qua nhiều thời kỳ cách mạng, mỗi thời kỳ gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu công việc, tổ chức bộ máy khác nhau, với sự năng động, sáng tạo, vững vàng, kiên định trước những khó khăn, thử thách. Cán bộ, công chức viên chức (CCVC) và người lao động Văn phòng đã tạo nên truyền thống tốt đẹp đó là: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trí tuệ, trung thực, tận tụy, phục vụ, kịp thời, chuyên nghiệp và văn minh”.

Công tác Văn phòng là lĩnh vực quan trọng gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; là cơ quan tổng hợp thông tin, dữ liệu; tham mưu, tổng hợp, quản trị hành chính, sự vụ, phục vụ hậu cần… nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Để ghi nhận những thành tích và đóng góp của những người làm công tác Văn phòng trong hơn nửa thế kỷ qua. Kịp thời động viên cán bộ CCVC, người lao động Văn phòng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc bộ máy chính quyền các cấp, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 828/QĐ-TTg về việc "Hàng năm lấy ngày 28/8 là ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước". Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc để làm cơ sở cho mỗi cán bộ, CCVC và người lao động làm công tác Văn phòng có dịp ôn lại truyền thống của mình.

Lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ

Với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, cùng với sự ra đời của bộ máy hành tỉnh là Văn phòng cơ quan hành chính tỉnh, trải qua quá trình hình thành phát triển, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, dù trong hoàn cảnh thời chiến, thời bình cũng như trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, Văn phòng UBND tỉnh với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc và phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng luôn bám sát vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà Nước, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, chủ động và tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, trong những năm gần đây Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tham mưu tốt và hiệu quả cho tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án lớn như: 7 chương trình và 29 đề án và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá; đồng thời xây dựng kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác kế hoạch, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác nội chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số… trong thời đại công nghệ 4.0. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng UBND tỉnh luôn phối kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ đó đã từng bước phát huy tốt hiệu quả, tạo được sự chuyển biến đáng kể trong sản xuất và đời sống từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Văn phòng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy mạnh các phong trào của Công đoàn, đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh tích cực hoạt động, đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ trong cơ quan, đặc biệt thực hiện tốt việc học tập làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hố Chí Minh... Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các đoàn thể căn cứ vào điều lệ và quy chế hoạt động của mình xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác cơ quan và các đoàn thể đã phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua tập trung vào việc học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, như kỷ niệm ngày thành lập Đảng ngày 03/02, ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày toàn thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, ngày sinh nhật Bác 19/5 và ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, ngày tái lập tỉnh Lào Cai…. Đặc biệt là các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp.

Tự hào về truyền thống vẻ vang, cán bộ CCVC làm công tác Văn phòng quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, thực hiện tốt tư tưởng quan điểm, chuẩn mục đạo đức lối sống: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, kỷ cương; trí tuệ, trung thực, tận tụy; phục vụ kịp thời, chuyên nghiệp, văn minh”; đồng thời thực hiện: “2 thạo, 3 đúng, 3 không”, đó là: Thạo nghề, thạo địa bàn; 3 đúng: Đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; 3 không là: Không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh, góp phần vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất khu vực Tây Bắc của tổ quốc./.                                    

                 Phạm Vy


1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 456
  • Tất cả: 1,302,059
Đăng nhập