Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
Cách đây 76 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử của dân tộc, trong đó có Ngành công tác Văn phòng hành chính nhà nước.

Để ghi nhớ sự kiện quan trọng này, ngày 22/7/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 828 lấy ngày 28/8 hằng năm là Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước.

Kể từ đó, ngày 28/8 hằng năm trở thành dịp để các cơ quan Văn phòng hành chính nhà nước tăng cường giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Các đồng chí Thường trực UBND tỉnh và tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh

Công tác Văn phòng là lĩnh vực quan trọng gắn liền với hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương; là cơ quan tổng hợp thông tin, dữ liệu; tham mưu, tổng hợp, quản trị hành chính, sự vụ, phục vụ hậu cần… nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, kể từ khi được thành lập đến nay đã phối kết hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành theo tiến độ các nhiệm vụ đã đặt ra trong Chương trình công tác trọng tâm năm của UBND tỉnh tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực như: Nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn; Công nghiệp, xây dựng; Thương mại, dịch vụ, du lịch; Tài chính, tín dụng; Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Y tế, giáo dục; An ninh quốc phòng và đối ngoại...

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 tiếp tục ảnh hưởng chung đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh, nhưng với quyết tâm cao của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Văn phòng và sự nỗ lực của công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và trong nội bộ Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ tính riêng 7 tháng của năm 2021, Văn phòng đã tổ chức tiếp nhận 24.550 văn bản đến; tham mưu tổng hợp trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 9.598 văn bản các loại; tổ chức phục vụ chu đáo, hiệu quả, an toàn 379 cuộc họp của UBND tỉnh, sắp xếp bố trí phục vụ tiếp 06 lượt đoàn khách đến thăm và làm việc tại tỉnh. Kết quả xếp hạng thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2020, xếp thứ 14 tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2019 và 7 bậc so với năm 2018. Đối với chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Lào Cai đạt điểm là 80,01. Cơ sở vật chất được bổ sung, tăng cường. Công tác cải cách hành chính được cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan quan tâm chú trọng, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ xử lý công việc của cán bộ, công chức được thực hiện tốt, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, giảm thiểu tình trạng văn bản xử lý trễ hạn.

Trước những yêu cầu của thực tiễn tình hình nhiệm vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan Văn phòng luôn được bổ sung và củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến 9/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh có 100 cán bộ công chức, viên chức và người lao động, trong đó: Văn phòng UBND tỉnh có 74 người (bao gồm cả chuyên viên tăng cường), Trung tâm Hội nghị 20 người, Nhà khách số 3 là 06 người. Trong đó: nữ là 46 người (chiếm 46%); dân tộc thiểu số là 08 người (chiếm 08%). Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ ; 17 thạc sỹ ; 53 đại học, còn lại là cao đẳng, trung cấp và đào tạo nghề. Trình độ lý luận chính trị: 29 cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, 12 trung cấp (06 đ/c đang học).

Để đảm bảo nhiệm vụ công tác năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để xây dựng Chương trình công tác của Văn phòng sát thực tế, phù hợp với điều kiện của Văn phòng, cụ thể gồm 51 nội dung công việc chủ yếu để tổ chức triển khai, quy định rõ thời gian hoàn thành, phân công rõ cho từng đơn vị, cán bộ, công chức tham mưu thực hiện, các nhiệm vụ được tham mưu đảm bảo chất lượng, thời gian, không tồn đọng hoặc chồng chéo nhiệm vụ.  Hàng tháng, tổ chức họp giao ban kịp thời nhằm đánh giá những kết quả đạt được và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện việc Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 của Văn phòng theo đúng quy định.

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước, mỗi tập thế, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh tư tưởng chính trị, trau dồi đạo đức lối sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách làm việc và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, đẩy mạnh hơn nữa về cải cách hành chính; nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai trong thời gian tới./.

Linh Vũ

1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 545
  • Tất cả: 1,302,148
Đăng nhập