Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Nội chính từ ngày 17/3/2022
CTTĐT - Ngày 17/3/2022, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành văn bản số 58/TB-VPUBND thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ Chuyên viên Phòng Nội chính.

Họ tên, chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Hoàng Tùng

Chuyên viên (NC1)

SĐT: 02143.842.324

Mail: htung-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng; nhân quyền; an ninh, quốc phòng; quản lý biên giới;

- Thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các ngành Kiểm sát, Toà án;

- Công tác Tư pháp, cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công tác ngoại vụ, theo dõi, tổng hợp chung Đoàn ra -Đoàn vào, hoạt động đối ngoại, hợp tác với các Đại sứ quán;

- Hoạt động chung của các đơn vị: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia, Hội Luật sư, Hội Hữu nghị Việt - Trung;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên (NC2)

SĐT: 02143.842.324

Mail: nmhung-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính quyền cơ sở và công tác địa giới hành chính của tỉnh; công tác văn thư lưu trữ; công tác thanh niên; công tác Tôn giáo; quy chế dân chủ;

- Thực hiện quy chế hoạt động của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo luật định; chỉ đạo chung của BCS Đảng UBND tỉnh đối với các nội dung về Tổ chức, bộ máy, cán bộ và các nội dung khác theo Quy chế làm việc của BCS Đảng UBND tỉnh (trừ nội dung giao chuyên viên Tổng hợp);

- Tổ chức và các hoạt động của các Hội, tổ chức phi Chính phủ: Các tổ chức Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (hoạt động theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019);

- Công tác Thi đua, khen thưởng tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh;

- Hoạt động chung của Sở Nội vụ; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

* Giao ông Bùi Văn Thìn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách quản lý hành chính đối với Phòng Nội chính.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập