Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng Nội chính - Văn xã từ ngày 31/7/2023
CTTĐT - Ngày 31/7/2023, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành Thông báo số 216/TB-VPUBND điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các chuyên viên Phòng Nội chính - Văn xã.

Họ tên, chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Nguyễn Cao Sơn

Trưởng phòng (VX1)

ĐT: 02143.840.005

Mail:ncson-ubnd@laocai.gov.vn

1. Quản lý hành chính Phòng Nội chính - Văn xã.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Giáo dục và Đào tạo; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; các tổ chức Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách (Hội Khuyến học tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh…)

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Hoàng Tùng

Phó Trưởng phòng (NC1)

ĐT: 02143.842.324

Mail: htung-ubnd@laocai.gov.vn

1. Quản lý hành chính Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Công tác nội chính, an ninh, quốc phòng; thi hành án; cải cách tư pháp; PCTN, tiêu cực; nhân quyền.

- Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh với các cơ quan: Viện KSND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; Các tổ chức: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên (NC2)

ĐT: 02143.842.324

Mail: nmhung-ubnd@laocai.gov.vn

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Nội vụ (trừ nội dung đã giao Chuyên viên VX4 và Chuyên viên NC3);

- Giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh (công tác tổ chức bộ máy, cán bộ);

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với Sở Nội vụ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Đinh Công Mạnh

Chuyên viên (VX2)

ĐT: 02143.840.005
Mail:
dcmanh-ubnd@laocai.gov.vn

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Y tế; Bảo hiểm xã hội; Khoa học và Công nghệ;

- Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN (thuộc lĩnh vực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Y dược tỉnh; Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Tiến Cường

Chuyên viên (VX3)

ĐT: 02143.840.005
Mail:
ntcuong-ubnd@laocai.gov.vn

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Văn hoá và Thể thao; Lao động, người có công và xã hội (trừ nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN do VX2 theo dõi);

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Lào Cai; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Bảo trợ trẻ em.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hoa

Chuyên viên (VX4)

ĐT: 02143.840.005
Mail:
ntdhoa-ubnd@laocai.gov.vn

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Du lịch; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dân vận chính quyền; công tác quản lý NN về công tác thanh niên;

- Theo dõi việc hiện Quy chế phối hợp công tác: Giữa Đoàn ĐBQH tỉnh - HĐND tỉnh - UBND tỉnh - UB MTTQ Việt Nam tỉnh; giữa UBND tỉnh với các Cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp chung việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Du lịch; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Truyền thống Trường Sơn; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Quỹ Phát triển du lịch; các tổ chức xã hội hoạt động tự nguyện theo lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc, phối hợp chuẩn bị tài liệu làm việc đối với các cuộc họp của đ/c PCT Giàng Thị Dung

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Cao Đức Thắng

Chuyên viên biệt phái (NC3)

ĐT: 02143.842.324

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Công tác Tư pháp, đối ngoại, tôn giáo, thi đua - khen thưởng;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Trung; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập