Điều chỉnh phân công nhiệm vụ chuyên viên phòng Nội chính – Văn xã từ ngày 19/9/2023

I. Ông Hoàng Tùng - Phó Trưởng phòng (NC1)

1. Quản lý hành chính Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

2. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Công tác nội chính, an ninh, quốc phòng; thi hành án; cải cách tư pháp, PCTN, tiêu cực; nhân quyền.

- Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh với các cơ quan: Viện KSND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh;

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

3. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; Các tổ chức: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt – Trung.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

II. Ông Cao Đức Thắng - Chuyên viên (NC2)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ (trừ công tác Tôn giáo; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dân vận chính quyền, QLNN về công tác thanh niên); Tư pháp.

- Giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh (công tác tổ chức bộ máy, cán bộ);

- Các chương trình, đề án, nghị quyết, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; tổng hợp việc ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh; phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư... theo lĩnh vực phụ trách.

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Nội vụ; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

III. Ông Nguyễn Trường Quang – Chuyên viên tăng cường (NC3)

1. Phụ trách tham mưu, tổng hợp nội dung các lĩnh vực:

- Phụ trách tham mưu công tác đối ngoại,

- Tổng hợp nội dung các lĩnh vực hợp tác với nước ngoài: Tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Vùng ALPC (Cộng hòa Pháp); Tỉnh Brest (Cộng hòa Belarus)…;

- Tổng hợp chung các chương trình, dự án ODA (các nội dung liên quan đến kiểm toán, tài chính, ngân sách, hiệp định, nội dung trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và giao dịch với các nhà tài trợ... của các dự án).

- Hội nhập kinh tế quốc tế; Ngoại giao kinh tế (xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư quốc tế); Các nội dung chung về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);

2. Theo dõi hoạt động, đôn đốc chung thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị: Sở Ngoại vụ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập