Phòng Nội chính

Nhiệm vụ Phòng Nội chính

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, biên giới, tư pháp, thanh tra, nội vụ, ngoại vụ; công tác phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ công chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác tôn giáo; cải cách hành chính; công tác văn thư, lưu trữ; công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với các ngành Kiểm sát, Toà án; các quy hoạch, chương trình, đề án văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến lĩnh vực nội chính. 

- Tổng hợp, theo dõi rà soát VBQPPL của tỉnh; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; văn thư lưu trữ.

- Tham mưu, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện quy chế hoạt động của UBND tỉnh; quy chế hoạt động của UBND các huyện, thành phố; HĐND thành phố, các xã, phường, thị trấn theo luật định.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

 

 

 

 

Ông Hoàng Tùng

Chuyên viên (NC1)

ĐT: 3.842.324

Mail: Htung- ubnd@laocai.gov.vn

 

 Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng; nhân quyền; an ninh, quốc phòng; quản lý biên giới;

- Thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các ngành Kiểm sát, Toà án;

- Công tác Tư pháp, cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công tác ngoại vụ, đoàn ra - đoàn vào; hoạt động đối ngoại, hợp tác với các Đại sứ quán.

- Hoạt động chung của các đơn vị: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia, Hội Luật sư, Hội Hữu nghị Việt – Trung, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên (NC2)

ĐT: 3.842.324

Mail: Nmhung-ubnd@laocai.gov.vn

 

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính quyền cơ sở và công tác địa giới hành chính của tỉnh; công tác văn thư lưu trữ; công tác thanh niên; Công tác Tôn giáo; quy chế dân chủ;

- Thực hiện quy chế hoạt động của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo luật định; giúp việc BCS Đảng UBND tỉnh;

- Tổ chức và các hoạt động của các Hội, tổ chức phi Chính phủ: Các tổ chức Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (hoạt động theo NĐ số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019);

- Công tác Thi đua, khen thưởng tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh;

- Hoạt động chung của Sở Nội vụ; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập