Phòng Nội chính - Văn xã

Họ tên, Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Nguyễn Cao Sơn
Trưởng phòng
ĐT: 3.840.005
Mail:ncson-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác của Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; các tổ chức Hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực theo dõi, như: Hội Khuyến học tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh…

- Trực tiếp giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với chuyên viên tăng cường của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Hoàng Tùng

Phó Trưởng phòng

ĐT: 02143.842.324

Mail: htung-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng; nhân quyền; an ninh, quốc phòng; quản lý biên giới;

- Thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các ngành Kiểm sát, Toà án;

- Công tác Tư pháp, cải cách tư pháp; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công tác ngoại vụ, theo dõi, tổng hợp chung Đoàn ra -Đoàn vào, hoạt động đối ngoại, hợp tác với các Đại sứ quán;

- Hoạt động chung của các đơn vị: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Hội Luật gia, Hội Luật sư, Hội Hữu nghị Việt - Trung;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên viên (NC2)

SĐT: 02143.842.324

Mail: nmhung-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý Nhà nước các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính quyền cơ sở và công tác địa giới hành chính của tỉnh; công tác văn thư lưu trữ; công tác thanh niên; công tác Tôn giáo; quy chế dân chủ;

- Thực hiện quy chế hoạt động của UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo luật định; chỉ đạo chung của BCS Đảng UBND tỉnh đối với các nội dung về Tổ chức, bộ máy, cán bộ và các nội dung khác theo Quy chế làm việc của BCS Đảng UBND tỉnh (trừ nội dung giao chuyên viên Tổng hợp);

- Tổ chức và các hoạt động của các Hội, tổ chức phi Chính phủ: Các tổ chức Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (hoạt động theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019);

- Công tác Thi đua, khen thưởng tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh;

- Hoạt động chung của Sở Nội vụ; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Ban Tôn giáo tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Đinh Công Mạnh

Chuyên viên (VX2)

ĐT: 3.840.005
Mail:
dcmanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Y tế; Khoa học và Công nghệ(trừ các nội dung giao cho VX4); Bảo hiểm xã hội; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Sở Y tế; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội Y dược tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Ông Nguyễn Tiến Cường

Chuyên viên (VX3)

ĐT: 3.840.005
Mail:
ntcuong-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của các đơn vị: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Lào Cai.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hoa

Chuyên viên (VX4)

ĐT: 3.840.005
Mail:
ntdhoa-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh về công tác quản lý công nghệ, hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bứcxạ(thuộc Sở KH&CN); công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQVNvà các đoàn thể tỉnh; công tác chữ thập đỏ; công tác phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các chương trình mục tiêu và đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Truyền thống Trường Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo phòng phân công.Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập