Nhiệm vụ Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản từ ngày 7/10/2020

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: Giao thông, vận tải, an toàn giao thông; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết khu vực; hạ tầng đô thị; quản lý hoạt động xây dựng; kiến trúc; công tác đấu thầu; công tác giải phóng mặt bằng; quyết toán các công trình, dự án; các quy hoạch, chương trình, đề án, VBQPPL liên quan đến lĩnh vực được giao.

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Trần Đức Tình

Trưởng phòng

ĐT:02143.820.964

Mail: tdtinh-ubnd@laocai.gov.vn

- Quản lý, chỉ đạo chung Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản theo thẩm quyền được giao;

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: Các dự án xây dựng kè sông, suối; công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao;  xử lý nước thải, rác thải; cấp nước sinh hoạt đô thị; xây dựng dân dụng và công nghiệp (trừ các công trình, dự án thuộc nội dung đã phân công cho các chuyên viên khác của Phòng); công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi dự án trọng điểm: Các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, BT, dự án giao thông vốn ODA, đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa (km100-km111), thị xã Sa Pa; đầu tư các bến xe;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của UBND thị xã Sa Pa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Duy Hiệp

Phó Trưởng phòng

ĐT: 02143.820.964

Mail: ndhiep-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: Công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Thuỷ lợi (kênh mương, hồ, đập thủy lợi); cấp điện nông thôn; trường lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên; dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sắp xếp dân cư nông thôn; bệnh viện, trạm y tế; nghĩa trang; Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Quốc Huy

Phó Trưởng phòng

ĐT: 02143.820.964

Mail: nqhuy-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: Công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch các thị trấn, thị tứ, điểm dân cư nông thôn; công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: các dự án xây dựng khu đô thị mới, nhà ở thương mại, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, hào kỹ thuật, thoát nước đô thị; các dự án tái định cư ở đô thị; các dự án vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phân công theo dõi;

 - Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng và UBND thành phố Lào Cai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Tùng Sơn

Phó Trưởng phòng

ĐT: 02143.820.964

Mail:ntson-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: Lĩnh vực giao thông, công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giao thông đô thị (trừ các dự án đầu tư vốn ODA, dự án theo hình thức đầu tư PPP); các dự án khu dân cư, sắp xếp dân cư theo các dự án giao thông; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: An toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; công tác quản lý vận tải; quản lý đường giao thông nông thôn và các công trình cầu, ngầm;

- Theo dõi dự án trọng điểm: Cảng hàng không Sa Pa; Cầu biên giới Bản Vược, Bát Xát; đường kết nối Ga Phố Mới – Văn Yên (Yên Bái); Các dự án cầu qua sông Hồng, Nút giao Phố Lu,...;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của UBND huyện Bảo Yên, Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

 

Theo Thông báo số 278/TB-VPUBND ngày 07/10/2020


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập