Phòng Xây dựng – Tài nguyên môi trường

Họ và tên,chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Ông Trần Đức Tình

Trưởng phòng

ĐT: 3.842.388;

0983729019
Mail: tđtinh-ubnd@laocai.gov.vn

Quản lý chung Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản theo thẩm quyền được giao; Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý:

- Công tác quy hoạch đô thị(trừ quy hoạch chi tiết gắn với Dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại),quy hoạch các thị trấn, thị tứ, điểm dân cư nông thôn;

- Công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án các lĩnh vực: Các dự án xây dựng kè sông, suối; văn hóa, thể thao; xử lý nước thải, rác thải; cấp nước sinh hoạt đô thị;

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp (trừ các công trình, dự án thuộc nội dung đã phân công cho các chuyên viên khác của Phòng);

- Công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi dự án trọng điểm: Các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, BT, dự án giao thông vốn ODA, đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa (km100-km111), huyện Sa Pa; đầu tư các bến xe;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của của Sở Giao thông Vận tải ‑ Xây dựng và UBND huyện Sa Pa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Tùng Sơn

Phó Trưởng phòng

ĐT: 0979777111

Mail: ntson-ubnd@laocai.gov.vn

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý:

- Lĩnh vực giao thông vận tải, công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án các lĩnh vực: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, giao thông đô thị (trừ các dự án đầu tư vốn ODA, dự án theo hình thức đầu tư PPP);

- Các dự án khu dân cư, khu tái định cư;

- Phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: An toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; công tác quản lý vận tải; quản lý đường giao thông nông thôn và các công trình cầu, ngầm;

- Theo dõi dự án trọng điểm: Cảng hàng không Sa Pa; Cầu biên giới Bản Vược - Bát Xát; đường kết nối Ga Phố Mới - Văn Yên (Yên Bái); Các dự án cầu qua sông Hồng, Nút giao Phố Lu,...;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của UBND huyện Bảo Yên, Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết

Phó Trưởng phòng
ĐT: 0919809446

Mail:

nnquyet-ubnd@laocai.gov.vn

 

 

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về đất đai; Công tác xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, công tác quản lý quỹ đất công, bố trí quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh; chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Chuyên viên Phòng Tổng hợp trong công tác đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất; giúp Thường trực UBND tỉnh trong hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất, Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, Ban Chỉ đạo Quỹ đất công;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Bảo Thắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.

Ông Đinh Đắc Trí

Phó Trưởng phòng

ĐT: 3.846.848

Mail: ddtri-ubnd@laocai.gov.vn

 

 

Ông Hoàng Kim Ngọc

Chuyên viên

ĐT: 0366575575

Mail: hkngoc-ubnd@laocai.gov.vn

 

 

 

Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý:

- Công tác quy hoạch đô thị(quy hoạch chi tiết gắn với Dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại);

- Công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án: Xây dựng khu đô thị mới, nhà ở thương mại, hạ tầng kỹ thuật đô thị (trừ cấp nước đô thị);

- Dự án khai thác quỹ đất; dự án vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng;

- Phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công;

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phân công theo dõi;

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của UBND thành phố Lào Cai;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công.Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 407
  • Tất cả: 1,302,010
Đăng nhập