Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng cơ bản

Nhiệm vụ Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản:

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: Giao thông, vận tải, an toàn giao thông; Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết khu vực; hạ tầng đô thị; quản lý hoạt động xây dựng; kiến trúc; công tác đấu thầu; công tác giải phóng mặt bằng; quyết toán các công trình, dự án; các quy hoạch, chương trình, đề án, VBQPPL liên quan đến lĩnh vực được giao.

- Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí thuộc các lĩnh vực được phân công.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Họ và tên

Chức vụ, thông tin liên hệ

Nhiệm vụ

Trần Đức Tình
Trưởng phòng
ĐT:
3.820.964
Mail: tdtinh-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: các dự án xây dựng kè sông, suối; công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng, công nghiệp; sắp xếp dân cư nông thôn, bệnh viện, trạm y tế xã; nghĩa trang, các công trình văn hoá, thể thao; dự án xử lý nước thải, rác thải; cấp nước sinh hoạt đô thị; công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phân công.

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của UBND thị xã Sa Pa.

Nguyễn Duy Hiệp
Phó Trưởng phòng
ĐT:3.820.964
Mail: ndhiep-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: Công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Thuỷ lợi; cấp điện nông thôn; trường lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên; dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo lĩnh vực phụ trách. Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

Ông Nguyễn Quốc Huy
Phó Trưởng phòng
ĐT: 3.820.964

Mail: nqhuy-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: Công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch các thị trấn, thị tứ; công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu: các dự án xây dựng khu đô thị mới, nhà ở thương mại, điện chiếu sáng, công viên cây xanh, hào kỹ thuật, thoát nước đô thị; giao thông nội thị trên địa bàn Thành phố Lào Cai; các dự án tái định cư ở đô thị; theo dõi Đề án phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phân công theo dõi.

- Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và UBND thành phố Lào Cai.

Ông Nguyễn Tùng Sơn
Phó Trưởng phòng
ĐT: 3.820.964

Mail:ntson-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: lĩnh vực giao thông, Công tác đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các lĩnh vực: Đầu tư phát triển hạ tầng Giao thông (bao gồm cả giao thông đô thị, trừ thành phố Lào Cai và các dự án trọng điểm, đầu tư vốn ODA và hình thức BOT, BT), các dự án khu dân cư, sắp xếp dân cư theo các dự án giao thông; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực giao thông.

- Theo dõi quy hoạch, đề án, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi hoạt động chung của UBND huyện Bảo Yên.

Ông Văn Hữu Thành
Chuyên viên
ĐT:3.820.964
Mail: vhthanh-ubnd@laocai.gov.vn

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh quản lý: An toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; quản lý vận tải.

- Theo dõi một số dự án trọng điểm: Đường kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến Sa Pa; đường tránh QL4D đoạn qua thị trấn Sa Pa (km100-km111), thị xã Sa Pa; dự án Cảng hàng không Lào Cai; các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT, BT, vay vốn ODA và công tác đền bù giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư theo các dự án.

- Theo dõi các hoạt động chung của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập