Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23-CTr/ĐU
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Chương trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm ctr-23-quy-che-dan-chu-2022.pdf
Văn bản mới