Tổng số: 189
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
255/QĐ-VPUBND 22/11/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 16
Tải về 0
1633/VPUBND-TCHC 10/11/2023 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về 0
236/QĐ-VPUBND 03/11/2023 Quyết định kiện toàn Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 36
Tải về 0
237/QĐ-VPUBND 03/11/2023 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Thường trực UBND tỉnh theo dõi các tổ chức cơ sở đảng và giúp xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh
Lượt xem: 40
Tải về 0
233/QĐ-VPUBND 01/11/2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 47
Tải về 0
234/QĐ-VPUBND 01/11/2023 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
229/QĐ-VPUBND 25/10/2023 Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Lượt xem: 44
Tải về 0
221/QĐ-VPUBND 13/10/2023 Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai Dự án xây dựng Nhà khách số 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 31
Tải về 0
292/TB-VPUBND 12/10/2023 Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc trong năm
Lượt xem: 30
Tải về 0
216/QĐ-VPUBND 05/10/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 52
Tải về 226
12345678910...
Văn bản mới