Tổng số: 128
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
679/VPUBND-TCHC 17/11/2023 V/v Kiện toàn tổ giúp việc Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm
Lượt xem: 18
Tải về 0
110-CV/ĐU 16/11/2023 V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu”
Lượt xem: 15
Tải về 0
1633/VPUBND-TCHC 10/11/2023 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về 0
107-CV/ĐU 07/11/2023 V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 22
Tải về 0
108-CV/ĐU 07/11/2023 V/v thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 24
Tải về 0
109-CV/ĐU 07/11/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
106-CV/ĐU 06/11/2023 V/v triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
Lượt xem: 27
Tải về 0
104-CV/ĐU 31/10/2023 V/v thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 34
Tải về 0
105-CV/ĐU 31/10/2023 V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Lượt xem: 32
Tải về 0
1532/VPUBND-TCHC 26/10/2023 V/v đề nghị cung cấp thông tin phục vụ biên tập cuốn Danh bạ điện thoại (lưu hành nội bộ)
Lượt xem: 32
Tải về 0
12345678910...
Văn bản mới