Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
102/KH-ĐU 30/10/2023 Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng
Lượt xem: 37
Tải về 0
13/KH-VPUBND 05/04/2022 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 96
Tải về 4
09/BC-VPUBND 21/01/2022 BÁO CÁO Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 01 năm 2022
Lượt xem: 76
Tải về 7
152/BC-VPUBND 31/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 82
Tải về 3
1003/VPUBND-TCH C 10/09/2021 V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 97
Tải về 2
3/KH-VPUBND 19/01/2021 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Lượt xem: 145
Tải về 5
02/2020/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định Ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống "suy thoái", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 212
Tải về 1
04/KH-UBND 09/01/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Đề án số 18-DA/TU ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 251
Tải về 5
2753/UBND-NC 20/06/2019 Tổ chức triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 121
Tải về 1
424/HD-UBND 29/01/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
Lượt xem: 193
Tải về 1
12
Văn bản mới