Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
106/BC-VPUBND 20/11/2023 BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh và tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm) 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
104/BC-VPUBND 15/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ
Lượt xem: 14
Tải về 0
103/BC-VPUBND 10/11/2023 BÁO CÁO Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 17
Tải về 0
76-BC/ĐU 28/08/2023 Báo cáo tổng kết Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Lượt xem: 56
Tải về 0
77/BC-VPUBND 20/07/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện phân cấp quản lý tổ chức, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 18
Tải về 0
13/BC-CĐCS 26/04/2023 Báo cáo kết quả 05 năm (2017 - 2022) thực hiện Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ, ngày 07/8/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn về Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Lượt xem: 120
Tải về 10
18/BC-VPUBND 01/03/2023 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 59
Tải về 4
27-BC/ĐU 01/03/2023 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị về trách nhiệm nêu gương của đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
Lượt xem: 49
Tải về 1
15-BC/ĐU 14/02/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện đăng ký cam kết nêu gương năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về 0
10/BC-VPUBND 03/02/2023 Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
123456789
Văn bản mới