Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09-CV/ĐU 22/01/2024 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 59
Tải về 3
08/BC-ĐU 22/01/2024 Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025)
Lượt xem: 70
Tải về 3
118-BC/ĐU 30/11/2023 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ghi danh năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 0
115-BC/ĐU 27/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên năm 2023
Lượt xem: 57
Tải về 0
106/BC-VPUBND 20/11/2023 BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh và tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm) 2023
Lượt xem: 75
Tải về 0
104/BC-VPUBND 15/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ
Lượt xem: 75
Tải về 1
103/BC-VPUBND 10/11/2023 BÁO CÁO Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87
Tải về 0
76-BC/ĐU 28/08/2023 Báo cáo tổng kết Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Lượt xem: 95
Tải về 0
77/BC-VPUBND 20/07/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện phân cấp quản lý tổ chức, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 122
Tải về 2
13/BC-CĐCS 26/04/2023 Báo cáo kết quả 05 năm (2017 - 2022) thực hiện Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ, ngày 07/8/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn về Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Lượt xem: 167
Tải về 10
123456789
Văn bản mới