Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2626/QĐ-UBND 26/10/2023 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lào Cai (kiêm nhiệm)
Lượt xem: 39
Tải về 0
275/TB-VPUBND 08/11/2022 THÔNG BÁO Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/11/2022
Lượt xem: 57
Tải về 3
847/VPUBND-TCHC 19/07/2022 phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Quý III năm 2022.
Lượt xem: 71
Tải về 3
44-KH/ĐU 11/05/2022 KẾ HOẠCH triển khai học tập chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 115
Tải về 4
41-CV/ĐU 11/05/2022 Về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 96
Tải về 5
160/VPUBND-TCHC 17/02/2022 đăng ký thi đua năm 2022
Lượt xem: 70
Tải về 3
03/KH-VPUBND 27/01/2022 Công tác văn thư - lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về 5
09/BC-VPUBND 21/01/2022 BÁO CÁO Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 01 năm 2022
Lượt xem: 76
Tải về 7
152/BC-VPUBND 31/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 82
Tải về 3
123-CV/ĐU 23/11/2021 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội
Lượt xem: 84
Tải về 7
1234567
Văn bản mới