Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
255/QĐ-VPUBND 22/11/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 16
Tải về 0
236/QĐ-VPUBND 03/11/2023 Quyết định kiện toàn Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 38
Tải về 0
237/QĐ-VPUBND 03/11/2023 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Thường trực UBND tỉnh theo dõi các tổ chức cơ sở đảng và giúp xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh
Lượt xem: 42
Tải về 0
233/QĐ-VPUBND 01/11/2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn của Văn phòng UBND tỉnh
Lượt xem: 48
Tải về 0
234/QĐ-VPUBND 01/11/2023 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 34
Tải về 0
2626/QĐ-UBND 26/10/2023 Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh Lào Cai (kiêm nhiệm)
Lượt xem: 41
Tải về 0
229/QĐ-VPUBND 25/10/2023 Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Lượt xem: 45
Tải về 0
94-QĐ/ĐU 16/10/2023 Quyết định V/v Chỉ định cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 38
Tải về 0
95-QĐ/ĐU 16/10/2023 Quyết định V/v Chỉ định cấp ủy Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025
Lượt xem: 34
Tải về 0
221/QĐ-VPUBND 13/10/2023 Quyết định về việc thành lập Tổ triển khai Dự án xây dựng Nhà khách số 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 0
12345
Văn bản mới