Tổng số: 317
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
255/QĐ-VPUBND 22/11/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 16
Tải về 0
106/BC-VPUBND 20/11/2023 BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh và tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm) 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
679/VPUBND-TCHC 17/11/2023 V/v Kiện toàn tổ giúp việc Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm
Lượt xem: 18
Tải về 0
110-CV/ĐU 16/11/2023 V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm“Tìm hiểu lịch sử 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu”
Lượt xem: 15
Tải về 0
104/BC-VPUBND 15/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ
Lượt xem: 14
Tải về 0
103/BC-VPUBND 10/11/2023 BÁO CÁO Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 17
Tải về 0
1633/VPUBND-TCHC 10/11/2023 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về 0
107-CV/ĐU 07/11/2023 V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 22
Tải về 0
108-CV/ĐU 07/11/2023 V/v thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 24
Tải về 0
109-CV/ĐU 07/11/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
12345678910...
Văn bản mới