Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 13/KH-VPUBND
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm kh-13-dang-ky-thi-dua-chuyen-doi-so-2022.pdf
Văn bản mới