Tình hình cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
Số ký hiệu văn bản 141/BC-VPUBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Tình hình cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-141-chi-so-cchc.pdf
Văn bản mới