Chỉ thị Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Số ký hiệu văn bản 16/CT-UBND
Ngày ban hành 19/12/2018
Ngày hiệu lực 19/12/2018
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 16ct2018.pdf
Văn bản mới