V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 424/HD-UBND
Ngày ban hành 29/01/2019
Ngày hiệu lực 29/01/2019
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm hd424.pdf
Văn bản mới