Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
Số ký hiệu văn bản 41/KH-VPUBND
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt 31/12/2019
Tài liệu đính kèm 2020-01-09_-7-_20200109103029548540.pdf
Văn bản mới