Phát triển nhà ở năm 2018 và các năm tiếp theo đên 2020 (giai đoạn 2018 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 109/KH-UBND
Ngày ban hành 26/03/2018
Ngày hiệu lực 26/03/2018
Trích yếu nội dung Phát triển nhà ở năm 2018 và các năm tiếp theo đên 2020 (giai đoạn 2018 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Đầu tư - XDCB - Giao thông Vận tải
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Dương
Tài liệu đính kèm 109d.pdf
Văn bản mới