Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tuần thứ 31
Số ký hiệu văn bản 74/BC-VPUBND
Ngày ban hành 02/08/2016
Ngày hiệu lực 02/08/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai tuần thứ 31
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực kinh tế - xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc-74-ktxh.pdf
Văn bản mới