Danh mục các công việc chuyên viên xử lý, yêu cầu phải phối hợp với các phòng và các chuyên viên liên quantrước khi đề xuất giải quyết
Số ký hiệu văn bản Số: 191 /TB-VPUBND
Ngày ban hành 30/05/2017
Ngày hiệu lực 30/05/2017
Trích yếu nội dung Danh mục các công việc chuyên viên xử lý, yêu cầu phải phối hợp với các phòng và các chuyên viên liên quantrước khi đề xuất giải quyết
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Vương Trinh Quốc
Tài liệu đính kèm bieu-tong-hop-noi-dung-cong-viec-cv-xu-ly_3.doc
Văn bản mới