Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 10/01/2018
Trích yếu nội dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 01.pdf
Văn bản mới