Về việc phát động phong trào thi đua năm 2018
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Ngày hiệu lực 26/01/2018
Trích yếu nội dung Về việc phát động phong trào thi đua năm 2018
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm chithi05phatdong2018.doc
Văn bản mới