Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 04/2018/QĐ- UBND
Ngày ban hành 12/03/2018
Ngày hiệu lực 12/03/2018
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, TNMT
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm 04.pdf
Văn bản mới