Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Đề án số 18-DA/TU ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2020
Số ký hiệu văn bản 04/KH-UBND
Ngày ban hành 09/01/2020
Ngày hiệu lực 09/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Đề án số 18-DA/TU ngày 27/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt 09/01/2020
Tài liệu đính kèm 49.pdf
Văn bản mới