Chương trình Công tác năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 01/CTr-VPUBND
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2021
Trích yếu nội dung Chương trình Công tác năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm chuong_trinh_cong_tac_nam_2021.pdf
Văn bản mới